UVODNA MOLITVA

Gospodine Isuse, želim sedam puta uputiti ovu tvoju molitvu Ocu, sjedinjujući se s ljubavlju s kojom si je Ti posvetio u svome srcu i izgovorio svojim usnama. Prenesi je s mojih usana u svoje srce. Usavrši je i dopuni na savršen način, tako da može iskazati Presvetom Trojstvu svu čast i radost koje si mu Ti iskazao moleći je na zemlji. Neka čast i radost prožmu tvoju svetu ljudsku narav na proslavu tvojih svetih rana i tvoje svete krvi koja je iz njih potekla.

PRVA MOLITVA – ISUSOVO OBREZANJE

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti prve rane, boli i krv koju je On prolio kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe iz mladosti i grijehe svih ljudi te kao zaštitu protiv prvih smrtnih grijeha, osobito mojih srodnika po krvi. Oče naš… Zdravo Marijo…

DRUGA MOLITVA – ISUSOVA MUKA U GETSEMANSKOM VRTU

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti užasne muke Srca Isusova u Getsemanskom vrtu i svaku kaplju njegovog krvavog znoja kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga srca i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za proširenje ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

TREĆA MOLITVA – BIČEVANJE ISUSOVO

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tisuće udaraca, strašne boli i predragocjenu krv Isusovu, koju je prolio za vrijeme bičevanja, kao naknadu i zadovoljštinu za moje tjelesne grijehe i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za očuvanje nevinosti, osobito mojih srodnika po krvi. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

ČETVRTA MOLITVA – KRUNJENJE TRNOVOM KRUNOM

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti rane, boli i predragocjenu krv, koja je istekla iz Isusove glave kad je bio okrunjen trnovom krunom, kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga duha i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za ostvarenje Božjeg Kraljevstva na zemlji. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

PETA MOLITVA – ISUSOV KRIŽNI PUT

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti boli i trpljenja koja je Isus proživio noseći Križ na Kalvariju. Na poseban Ti način prikazujem njegovu presvetu ranu na ramenu i predragocjenu Krv koja je iz nje istekla, kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe pobune i odbacivanja križa te grijehe svih ljudi, za grijehe mrmljanja i odbijanja tvojih svetih planova, za sve druge grijehe govora i jezika, kao zaštitu protiv tih grijeha te za pravu ljubav prema svetome križu. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

ŠESTA MOLITVA – ISUSOVO RAZAPINJANJE

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tvoga sina pribijena i uzdignuta na križu, njegove rane na rukama i nogama te presvetu Krv koja je iz njih istekla, njegovo krajnje siromaštvo i savršenu poslušnost, njegove strašne boli tijela i duše, predragocjenu smrt i nekrvno obnavljanje njegove žrtve u svim svetim misama slavljenima na zemlji. Prikazujem Ti sve ovo kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe svih ljudi, za bolesnike, umiruće, svećenike, laike, za nakane Svetoga Oca pape, za obnovu kršćanskih obitelji, za jedinstvo u vjeri, našu domovinu, jedinstvo svih naroda u Kristu i u svetoj Crkvi te za one koji su izvan nje. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

SEDMA MOLITVA – RANA PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Vječni Oče, udostoj se primiti krv i vodu što potekoše iz Presvetog Srca Isusova i beskrajne zasluge koje iz njega proizlaze za potrebe svete Crkve te kao naknadu i zadovoljštinu za grijehe svih ljudi. Molimo te, budi nam blag i milosrdan. Krvi Kristova, zadnji sadržaju Presvetog Srca Isusova, očisti mene i svu moju braću od svakoga grijeha! Vodo iz Presvetog Srca Isusova, oslobodi me od svake zaslužene kazne za moje grijehe i ugasi čistilišnu vatru za mene i za sve duše u čistilištu! Amen. Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… Pokoj vječni…