Loading Events
This event has passed.
  • pomični blagdan – slavi se dan nakon svetkovine Presvetoga Srca Isusova
  • službeno ustanovljen 1855. godine za cijelu Katoličku Crkvu
  • stražari na ovaj blagdan mogu primiti potpuni oprost uz redovne uvjete: ispovijed, pričest, molitva na nakane vrhovnog svećenika i nenavezanost na svaki, pa i laki grijeh – uz uvjet da izjave ili obnove, barem na privatan način, obećanje da će vjerno obdržavati Statute Udruženja. Ova povlastica ima trajnu valjanost.

Marija je vaša Majka, vaša zaštitnica, vaš uzor. Usvojite njezin duh, radite s njom i kao ona. Sjedinite se s njezinim nakanama i činite sa savršenošću iznutra i izvana svoja najskromnija i najuobičajenija djela i pribavit ćete Bogu veliku slavu.

 (bl. Marija od Isusa Deluil-Martiny)

Go to Top