Poseban stupanj

Duše žrtve (Prinos s Kristom)

“Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje.” (Rim 12, 1) – sv. Pavao

Osim tri stupnja Počasne straže, postoji i poseban stupanj za one koje Duh Sveti zove da pomaknu granice i pođu još dublje u predanju i ljubavi prema Srcu Isusovu. Stražari koji osjećaju poticaj da se potpuno stave na raspolaganje našemu Gospodinu tijekom cijeloga dana, mogu to učiniti upisom u udrugu Duše žrtve ili drugim nazivom Prinos s Kristom.

Podrijetlo Udruge

Kada je 1873. godine blažena Majka Marija od Isusa utemeljila red Kćeri Srca Isusova, htjela je Isusu darovati jedan naraštaj duša hostija, trajnu počasnu stražu. Od početka je imala zamisao da milosti, duh i dobročinstva kojim je Bog obdario novi red proširi i na pobožne duše koje žive u svijetu. To je postalo moguće osnutkom Udruge duše žrtve koju je 1904. godine odobrio kardinal Richelmy, nadbiskup Torina. Papa Pio X. postao je njezinim članom 1909. godine, a njegov su primjer sljedili i brojni drugi prelati. Osim sv. Pija X., među upisanima se nalazi više blaženika i svetaca: sv. Maksimilijan Kolbe, bl. Alojzije Stepinac, bl. Karlo de Foucauld… Priključili su se i mnogi laici želeći se oduprijeti nadirućem duhu senzualizma, ravnodušnosti i apostazije koji vlada svijetom. Ove su duše odlučile svojoj molitvi dodati i duh žrtve, po kojem se u Crkvi nastavljaju širiti plodovi otkupljenja.

Ciljevi Udruge:

ljubiti i bezpridržajno se predati Srcu Isusu stavljajući mu se na raspolaganje
u jedinstvu s Kćerima Srca Isusova prinositi svoj život za svetu Crkvu, spasenje i posvećenje duša, osobito svećenika, redovnika i redovnica
po Bezgrešnom Srcu Marijinu prinositi trajnu naknadu za grijehe protiv Boga i Crkve, osobito za svetogrđa prema Euharistiji
unaprijed prihvatiti sve križeve koji se mogu naći na životnom putu kao naknadu za uvrede Srcu Isusovom
željeti u svemu ispuniti volju Božju
svoje skromne žrtve prikazivati za širenje kraljevstva Srca Isusova u našem vremenu
svjesnije živjeti opće svećeništvo svih krštenih

Kome je namijenjena?

Namjenjena je svima (laicima, redovnicima i svećenicima) koji žele sudjelovati u karizmi i duhu družbe Kćeri Srca Isusova trajnim prinosom svojega života za interese Božje slave: uzvišenje svete katoličke Crkve, posvećenje svećenika, redovničkih zajednica i sveg Božjega puka.

Prineseni s Kristom

Imena se svih članova upisuju u poseban registar Udruge duše žrtve koji je smješten u blizini oltara u samostanima Kongregacije Kćeri Srca Isusova. Time se simbolički označava skriveni život članova Udruge koji zajedno s Kristom, svećenikom i žrtvom, postaju duše žrtve prinesene na oltaru.

Crkva, koja je Tijelo Kristovo, sudionica je u žrtvi svoje Glave. I sama biva sva prinesena zajedno s Kristom. Ona se pridružuje njegovu zauzimanju kod Oca za sve ljude. U euharistiji Kristova žrtva biva i žrtvom udova njegova Tijela. Život vjernika, njihova hvala, patnja, molitva, njihov rad, sjedinjeni su s Kristovima, i s njegovom potpunom žrtvom, i tako poprimaju novu vrijednost. Kristova žrtva prisutna na oltaru pruža svim kršćanskim naraštajima mogućnost da se sjedine s njegovom žrtvom ( Katekizam Katoličke Crkve 1368).

Dobrobiti

Članovi su Udruge pod posebnom zaštitom Srca Isusova tijekom života i u času smrti. Budući da žive u duhovnoj povezanosti s kongregacijom Kćeri Srca Isusova, imaju udjela u svim njihovim molitvama, djelima i žrtvama.

Svi članovi mogu zadobiti potpuni oprost prema uobičajenim uvijetima na:

dan učlanjenja
svetkovinu Presvetoga Srca Isusova
blagdan Bezgrešnog Srca Marijina

Kako pristupiti u Udrugu?

Da biste pristupili u Udrugu potrebno je:

odlučiti do kraja ustrajati kao duša žrtva
javiti se u samostan Kćeri Srca Isusova i prema dogovoru izmoliti čin prinosa tijekom kojega se prima bijeli škapular Srca Isusova i Marijina (protiv raskola i krivovjera). Nakon čina prinosa pristupnicu potpisuje poglavarica samostana Kćeri Srca Isusova
biti upisan u poseban registar Udruge duše žrtve
prema preporuci barem jednom dnevno izmoliti Isusovih sedam posljednjih riječi s križa s prikazanjem predragocjene krvi i vode Kristova Srca, kao naknadu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta.

(Time se na poseban način sjedinjuje s Kćerima Srca Isusova koje ih mole 7 puta dnevno u čast 7 proljevanja dragocjene Kristove Krvi. Ništa ne obvezuje pod grijeh.)

Svećenici pridruženi Udruženju po mogućnosti godišnje slave dvije sv. mise za kongregaciju Kćeri Srca Isusova.

Članovi Udruge bili su:

NAPOMENA: Nakon upisa u udrugu Duše žrtve stražari i dalje ostaju članovi Počasne straže te odsada svoj sat straže mogu koristiti kao svakodnevnu obnovu svog cjeloživotnog poslanja duše žrtve. Počasna je straža izvrsno sredstvo koje oplemenjuje i obogaćuje sva poslanja i pozive, pa tako i poslanje duša žrtava.