Prikazanje rane Srca…

Vječni Oče, prikazujem tebi na čast i slavu, za moje spasenje i spasenje cijeloga svijeta, okrutni udarac koplja koji je Longin zadao našem Spasitelju u bok; krv i vodu koje su u obilju iz njega izišle te gorku bol koju je njegova sveta Majka tada osjetila. Beskrajno Ti zahvaljujem i blagoslivljam te za sve to, moleći te po zaslugama ovoga otajstva da mi oprostiš sve grijehe moga srca te da ga očistiš od svih nečistih i zemaljskih osjećaja otvarajući ga za svoja sveta nadahnuća. Tako neka bude. Amen.

FRANJO SALEŠKI

Prikazanje rane Srca…2022-08-30T12:30:42+00:00

7 Brigitinih molitava

UVODNA MOLITVA

Gospodine Isuse, želim sedam puta uputiti ovu tvoju molitvu Ocu, sjedinjujući se s ljubavlju s kojom si je Ti posvetio u svome srcu i izgovorio svojim usnama. Prenesi je s mojih usana u svoje srce. Usavrši je i dopuni na savršen način, tako da može iskazati Presvetom Trojstvu svu čast i radost koje si mu Ti iskazao moleći je na zemlji. Neka čast i radost prožmu tvoju svetu ljudsku narav na proslavu tvojih svetih rana i tvoje svete krvi koja je iz njih potekla.

PRVA MOLITVA – ISUSOVO OBREZANJE

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti prve rane, boli i krv koju je On prolio kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe iz mladosti i grijehe svih ljudi te kao zaštitu protiv prvih smrtnih grijeha, osobito mojih srodnika po krvi. Oče naš… Zdravo Marijo…

DRUGA MOLITVA – ISUSOVA MUKA U GETSEMANSKOM VRTU

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti užasne muke Srca Isusova u Getsemanskom vrtu i svaku kaplju njegovog krvavog znoja kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga srca i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za proširenje ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

TREĆA MOLITVA – BIČEVANJE ISUSOVO

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tisuće udaraca, strašne boli i predragocjenu krv Isusovu, koju je prolio za vrijeme bičevanja, kao naknadu i zadovoljštinu za moje tjelesne grijehe i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za očuvanje nevinosti, osobito mojih srodnika po krvi. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

ČETVRTA MOLITVA – KRUNJENJE TRNOVOM KRUNOM

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti rane, boli i predragocjenu krv, koja je istekla iz Isusove glave kad je bio okrunjen trnovom krunom, kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga duha i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za ostvarenje Božjeg Kraljevstva na zemlji. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

PETA MOLITVA – ISUSOV KRIŽNI PUT

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti boli i trpljenja koja je Isus proživio noseći Križ na Kalvariju. Na poseban Ti način prikazujem njegovu presvetu ranu na ramenu i predragocjenu Krv koja je iz nje istekla, kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe pobune i odbacivanja križa te grijehe svih ljudi, za grijehe mrmljanja i odbijanja tvojih svetih planova, za sve druge grijehe govora i jezika, kao zaštitu protiv tih grijeha te za pravu ljubav prema svetome križu. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

ŠESTA MOLITVA – ISUSOVO RAZAPINJANJE

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tvoga sina pribijena i uzdignuta na križu, njegove rane na rukama i nogama te presvetu Krv koja je iz njih istekla, njegovo krajnje siromaštvo i savršenu poslušnost, njegove strašne boli tijela i duše, predragocjenu smrt i nekrvno obnavljanje njegove žrtve u svim svetim misama slavljenima na zemlji. Prikazujem Ti sve ovo kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe svih ljudi, za bolesnike, umiruće, svećenike, laike, za nakane Svetoga Oca pape, za obnovu kršćanskih obitelji, za jedinstvo u vjeri, našu domovinu, jedinstvo svih naroda u Kristu i u svetoj Crkvi te za one koji su izvan nje. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

SEDMA MOLITVA – RANA PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Vječni Oče, udostoj se primiti krv i vodu što potekoše iz Presvetog Srca Isusova i beskrajne zasluge koje iz njega proizlaze za potrebe svete Crkve te kao naknadu i zadovoljštinu za grijehe svih ljudi. Molimo te, budi nam blag i milosrdan. Krvi Kristova, zadnji sadržaju Presvetog Srca Isusova, očisti mene i svu moju braću od svakoga grijeha! Vodo iz Presvetog Srca Isusova, oslobodi me od svake zaslužene kazne za moje grijehe i ugasi čistilišnu vatru za mene i za sve duše u čistilištu! Amen. Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… Pokoj vječni…

7 Brigitinih molitava2022-08-30T12:27:17+00:00

Prikazanje iz Krunice svetih rana

Vječni Oče, prikazujem Ti rane Gospodina našega Isus Krista da se izliječe rane naših duša.

Prikazanje iz Krunice svetih rana2022-08-30T12:28:19+00:00

Predragocjeno prikazanje iz krunice sv. Gertrude za oslobođenje duša iz čistilišta

Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv tvojega božanskoga Sina Isusa Krista, zajedno sa svim svetim misama koje se danas slave po čitavu svijetu, za duše u čistilištu, za grešnike u Crkvi, za grešnike u mojoj kući i u mojoj obitelji te za svu nerođenu djecu. Amen.

*Isus je obećao sv. Gertrudi da će svaki put kada se izmoli ova molitva – pa i ako se izmoli više puta dnevno – osloboditi tisuću duša iz čistilišta.

Predragocjeno prikazanje iz krunice sv. Gertrude za oslobođenje duša iz čistilišta2022-08-30T12:27:24+00:00

Predragocjeno prikazanje iz Zlatne krunice

Vječni Oče, prikazujemo ti Pre­dragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Crkve.

Predragocjeno prikazanje iz Zlatne krunice2022-08-30T12:29:01+00:00

Predragocjeno prikazanje iz Krunice Božjeg milosrđa

Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Predragocjeno prikazanje iz Krunice Božjeg milosrđa2022-08-30T12:29:22+00:00

Molitva prikazanja cijeloga dana

Božansko Srce Isusovo prikazujem Ti po Bezgrešnom Srcu Marijinu sve molitve, djela i trpljenja ovoga dana u jedinstvu sa svim nakanama na koje se Ti sâm neprestano žrtvuješ na oltaru. Osobito Ti ih prikazujem na nakane preporučene članovima Počasne straže za ovaj mjesec i ovaj dan. Jednako tako i na nakane Udruženja kojem pripadam, za sve njegove članove i za moju braću općenito.

Molitva prikazanja cijeloga dana2022-08-30T05:58:21+00:00

Stražarsko predragocjeno prikazanje

Vječni Oče, primi kao žrtvu pomirnicu za potrebe svete Crkve i kao naknadu za grijehe svijeta, predragocjenu Krv i Vodu što su potekle iz rane Božanskoga Srca Isusova, i budi nam milostiv!

Stražarsko predragocjeno prikazanje2022-08-29T13:36:13+00:00

Molitva prikazanja sata straže (2)

Gospodine Isuse, slatki moj Spasitelju, prikazujem ti ovaj sat straže u kojem zajedno sa (imenuj zaštitnika sata) želim na poseban način slaviti, ljubiti i nadasve tješiti tvoje Božansko Srce. Na tu nakanu primi sve moje misli, djela i patnje. Primi moje srce, koje ti bezuvjetno darivam. Ponizno te molim, ražari ga ognjem svoje čiste ljubavi. Amen.

Molitva prikazanja sata straže (2)2022-08-30T05:53:43+00:00

Molitva prikazanja na početku sata straže (1)

Gospodine Isuse, stvarno prisutni u svetohraništu, prikazujem Ti ovaj sat sa svim svojim djelima,

radostima i bolima da proslavim tvoje Srce po ovom svjedočanstvu ljubavi i naknade. Neka ovo prikazanje bude pomoć mojoj braći i sestrama, a mene učini sredstvom tvoga plana ljubavi. S tobom, „za njih posvećujem samoga sebe, da i oni budu posvećeni u istini” (Iv 17, 19).

Presveto Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje!

Molitva prikazanja na početku sata straže (1)2022-08-30T05:54:38+00:00
Go to Top