Počasna naknada (3)

Premili Isuse! Ti si neizmjerno ljubio ljude, a oni tu tvoju ljubav tako nezahvalno zaboravljaju, zanemaruju i preziru. Klečeći pred tvojim oltarom hoćemo, evo, da Ti iskažemo osobito poštovanje i tako popravimo toliki nemar i uvrede, kojima ljudi odasvud udaraju na tvoje ljubezno Srce.Znamo nažalost, da smo se i mi katkada tako nevrijednima pokazali pa to žalimo s najdubljom boli i molimo tvoje milosrđe ponajprije za sebe. Spremni smo svojevoljnom pokorom okajavati ne samo grijehe koje smo počinili sami, već i zla djela onih koji su daleko odlutali s puta spasenja i otvrdnuli u svojoj nevjeri pa odbijaju ići za tobom, vođom i pastirom, ili su pak pogazili krsni zavjet i odbacili slatki jaram tvoga zakona.

Sve te žalosne opačine želimo okajati. No, napose kanimo naknađivati za nečedno i ružno življenje i odijevanje, za tolike zamke što ih pokvarenost stavlja nevinim dušama, za oskvrnjivanje bagdana, mrske psovke izbacivane protiv tebe i tvojih svetaca, za napadaje na tvog Namjesnika i svećenstvo, za nemar i strašna svetogrđa, kojima se pogrđuje sam Sakramenat božanske ljubavi i napokon za javne prestupke naroda koji se dižu na prava Crkve što si je Ti osnovao, i na njezino učiteljstvo.

O, da možemo oprati te opačine svojom krvlju! Međutim, da nadoknadimo za pogrđenu božansku čast, prinosimo ti onu zadovoljštinu što si je Ti sam nekad na križu prikazao Ocu te ju svaki dan obnavljaš na oltarima. Tomu pridružujemo pokore Djevice Majke, sviju svetaca i pobožnih kršćana. Obećajemo Ti od svega srca da ćemo grijehe što smo ih počinili mi ili drugi te nemar za toliku ljubav, koliko bude do nas, s pomoću tvoje mllosti popravljati tvrdom vjerom, čestitim življenjem i točnim vršenjem evanđeoskog zakona, osobito zakona ljubavi. Obećajemo da ćemo svim silama sprječavati uvrede što Ti se nanose te poticati sve na nasljedovanje tebe.

Primi, molimo te, dobrostivi Isuse, po zagovoru naše pomiriteljice Blažene Djevice Marije ovu dragovoljnu naknadu i daj nam onaj veliki dar postojanosti kako bi te do smrti vjerno slušali i služili pa da svi napokon stignemo u onu domovinu gdje Ti s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Počasna naknada (3)2022-08-30T12:51:59+00:00

Naknada bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice i preljubezna Majko Isusova i Majko naša! Puni djetinje ljubavi i suosjećanja dolazimo k tebi sa željom da te svojom ljubavlju i zahvalnošću utješimo i nadoknadimo ti za sve uvrede kojima zaslijepljeni grešnici probadaju tvoje majčinsko Srce. Oprosti svim bijednim ljudima, a i nama, koji smo također toliko puta vrijeđali tebe i božansko Srce tvoga Sina.

Primi našu zahvalnost, vjeru, pouzdanje i ljubav za sve one koji su ti nezahvalni, nevjerni, koji se ne uzdaju u tebe i ne ljube te. Kako bi nadoknadili za te uvrede i nezahvalnosti rado primamo iz Božje ruke sve životne poteškoće i žrtve te sve to prikazujemo tvom bezgrešnom Srcu za obraćenje grešnika. Otvori nam svoje probodeno Srce kako bi u njemu pronašli utočište i spas.  Pomozi nam da ne vrijeđamo više dragoga Boga koji je već previše vrijeđan. Daj da, po zaslugama tvoga Srca, ostanemo vazda vjerni tvojemu božanskom Sinu te nasljedujemo tvoje neokaljano Srce u čistoći, poniznosti, dobroti, ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Bezgrešno Srce Marijino, budi nam utočište sada i na času naše smrti! Amen.

Naknada bezgrešnom Srcu Marijinu2022-08-30T12:50:47+00:00

Počasna naknada (2)

Božanski Spasitelju Isuse, udostoj se spustiti pogled milosrđa na svoje počasne stražare koji okupljeni u istim mislima vjere, naknade i ljubavi dolaze do tvojih nogu oplakivati svoje nevjernosti, kao i one sirotih grešnika, naše braće! Neka obećanja koja ćemo jednodušno i svečano učiniti dotaknu tvoje Božansko Srce i isprose milosrđe za nas, za nesretni i krivični svijet i za sve one koji nemaju tu sreću da te ljube! Za ubuduće, da, svi obećajemo!

Zbog zaborava i nezahvalnosti ljudi,               MI ĆEMO TE TJEŠITI!

Zbog tvoje napuštenosti

u svetohraništu,

Zbog zlodjela grešnika,

Zbog mržnje bezbožnika,

Zbog psovki kojima te pogrđuju i ruže,

Zbog uvreda koje se nanose

tvome božanstvu,

Zbog svetogrđa kojim se obeščašćuje

tvoj sakrament ljubavi,

Zbog nečednosti i nepristojnost

počinjenih pred tvojim božanskim licem,

Zbog izdaje čija si žrtva,

Zbog hladnoće tvoje djece,

Zbog prezira prema tvom

ljubeznom pozivu,

Zbog našeg odbijanja tvoje milosti,

Zbog naše nevjere,

Zbog neshvatljive tvrdoće naših srdaca,

Zbog nevoljkosti da te uzljubimo,

Zbog naše mlakosti u tvojoj svetoj službi,

Zbog gorke žalosti koju ti zadaje

gubitak tolikih duša,

Zbog tvoje ostavljenosti

pred vratima naših srdaca,

Zbog tvojih uzdaha ljubavi,

Zbog tvojih suza ljubavi,

Zbog tvoje utamničenosti iz ljubavi,

Zbog tvojeg mučeništva iz ljubavi,

POMOLIMO SE: Božanski Spasitelju Isuse, koji si dopustio da iz tvoga Srca utekne ova bolna žalba: Tražio sam tješitelje, ali ih ne nađoh, udostoj se primiti slabi prinos naših utjeha. Pomozi nam svojom moćnom milošću kako bismo ubuduće izbjegli sve ono što se tebi ne bi moglo svidjeti te se pokazali u svemu, posvuda i uvijek tvojim vjernim i odanim stražarima. To te molimo po tvom Srcu, tebe koji u jedinstvu s Ocem i Duhom Svetim, Bog, živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Tako neka bude. Amen.

PRIRUČNIK POČASNE STRAŽE

Počasna naknada (2)2022-08-30T12:49:36+00:00

Počasna naknada (1)

Klanjanja dostojno Srce Isusovo za koje nezahvalni ljudi imaju samo zaborav, ravnodušnost i prezir!… dopusti svojim počasnim stražarima da na ovaj dan dođu do tvojih nogu dozivati milosrđe i da Ti iskažu počasnu naknadu za izdaje i svetogrđa kojih si ti žrtva u svom sakramentu ljubavi.

Da, počasna nakada, o Isuse! za bogohulstva od kojih zemlja odzvanja podrhtavajući.

Počasna naknada za oskvrnuća tvojih sakramenata i svetoga dana koji si posvetio.

Počasna naknada za nepoštovanja i nečednosti učinjenih na svetom mjestu.

Počasna naknada za ravnodušnost koja od tebe udaljuje toliko tromih kršćana.

Počasna naknada, napokon, za sve zlodjela!

Milost i oprost za sve ljude!

A Ti, Oče sveti, vrhovno Veličanstvo tako duboko uvrijeđeno, poštedi nas uzimajući u obzir divno Srce svoga božanskog Sina koje bdije u svim svetištima svijeta, kao trajna Žrtva za naše grijehe.

Prikazujemo Ti njegova beskonačna klanjanja i neprekidna žrtvovanja!… Prikazujemo Ti se, prekriveni njegovim zaslugama, njegovom krvlju i njegovom ljubavlju… Ah! Neka glas njegove Krvi bude uslišan u našu korist. Neka uvrede prestanu i neka se tvoja ljubav uspostavi. Neka On kraljuje u srcima svih ljudi, a svi ljudi neka jednoga dana kraljuju s vama u nebu.

PRIRUČNIK POČASNE STRAŽE

Počasna naknada (1)2022-08-30T12:48:18+00:00
Go to Top