Klanjam Ti se, presveta Krvi

Klanjam ti se predragocjena Krvi Kristova, najljepši cvijete stvorenja, plode djevičanstva, neizrecivo sredstvo Duha Svetoga. Kličem razmišljajući o kapljicama djevičanske Krvi, koje je Vječna Ljubav pokrenula, a pripadale su Sinu Božjemu koje je on u svojoj osobi pobožanstvenio. Potresen sam dubokom nježnošću razmišljajući kako ste iz Srca Djevice Marije prešle u Srce utjelovljene Riječi i oživotvorene dahom božanstva postale krv jedinoga Boga.

Klanjam ti se Krvi zatvorena u Isusovom žilama, sačuvana u njegovu čovještvu kao mana u zlatnoj škrinji, spomenu vječnog otkupljenja koje je on učinio za vrijeme svoga smrtnog života. Klanjam ti se, Krvi novoga i vječnoga saveza koja si tekla iz Isusovih žila u Getsemaniju, iz njegova tijela bičevanog u pretoriju, iz ruku i nogu pribijenih na križ na Golgoti, iz njegova boka kopljem probodena. Klanjam ti se u sakramentima, klanjam ti se u Euharistiji u kojoj si bitno prisutna….

U tebe polažem svoju nadu o ljubljena Krvi Kristova, cijeno našega spasenja i naša kupelji. Teci blago u srcima koja su zalutala i omekšaj njihovu tvrdoću. Briši, o ljubezna Krvi Isusova, briši naše mrlje, spasi nas od bijesa anđela zatornika. Napoji Crkvu. Oplodi je čudotvorcima i apostolima, obogati je svetim čistim dušama koje ižaravaju božansku ljepotu.

ALBERT VELIKI

Klanjam Ti se, presveta Krvi2022-08-30T12:45:27+00:00

Rani Srca Isusova

Preljubezni i preblagi Isuse, hvala Ti i slava za ovu ranu tvoga Srca. U tu ranu bezuvjetno  i s pouzdanjem stavljam svoje srce i dušu, svoje snage, nakane i osjećaje. Molim te, po toj Krvi i Vodi koje si prolio, da me Ti jedini posjeduješ i sa mnom upravljaš. Sažeži me gorućom vatrom svoje ljubavi! Upij me u sebe! Sjedini me sa sobom! Tako neka bude.

LANSPERGE, kartuzijanac

Rani Srca Isusova2022-08-30T12:44:03+00:00

Pobožni uzdasi duše

O prevelika  muko!… O duboke rane!…O Krvi prolivena u izobilju!… O slatkoćo neizreciva!… O smrti pregorka, daj nam život vječni!

BERNARD

Pobožni uzdasi duše2022-08-30T12:42:38+00:00

Ti si Bog Srca

Bože, otvori nam srca, otvori nam oči, otvori nam uši za beskrajnu širinu, dužinu i veličinu tvoga smilovanja. Jer Ti zaista nisi Bog surovog suda, Ti zaista nisi Bog strašne srdžbe, nego si Ti Bog Srca.

Ti si Bog Srca toliko da sam želiš biti Srce koje je otvoreno da u sebe upije sve bujice patnje, sve bujice muke, sve bujice napuštenosti.

Ti si otvoreno Srce koje žudi za našom patnjom, našom mukom, našom nevoljom da ih u sebe primi i preoblikuje, da ih pretvori u oganj svoje velike i pročišćujuće Ljubavi.

Bože Srca, Bože Presvetog Srca, Bože probodenog Srca: primi u sebe naša jadna, slaba, nestalna, jecajuća srca! Uzmi nas sasvim u svoju Ljubav, uzmi nas posve u taj Dom, u taj sveti Dom svoje Ljubavi!

ERIC PRIZYWARA S.J.

Ti si Bog Srca2022-08-30T12:41:32+00:00

Klanjam ti se preuzvišena rano…

Klanjam ti se o preuzvišena rano, milosrdni izvore svih milosti i darova koje teku na svijet. Po tebi je nebu vraćena sva čast. Ti si ljepota, ures Crkve i strah za pakao. U tebi grešnici pronalaze svoj oprost, mučenici hrabrost, djevice čistoću, obitelji jedinstvo i slogu, a redovnici gorljivost za svojim posvećenjem. Koplje te oblikovalo, ali snaga te Božja podržava. Ti si bila utisnuta na beživotno tijelo, ali tvoj će slatki otvor vječno ostati kao biser božanskoga Veličanstva. O željezo koplja, otvorivši po tako slavnoj rani grudi moga Stvoritelja i otkrivši mi svetište te božanske Ljepote, dalo si mi ulaz u sklonište spasa. O dragocjena rano, temelju naše sreće, u tebi pronalazimo moćnu pomoć protiv svih opasnosti svijeta i učinkoviti lijek za sve naše pogreške i nesavršenosti. Zato, privučen tvojom slatkoćom, u tebi utvrđujem svoje prebivalište i u tvoje krilo, kao u sigurnu luku, polažem sve što jesam, sve što posjedujem i sve čemu se nadam.

FRANJO BORGIA

Klanjam ti se preuzvišena rano…2022-08-30T12:40:08+00:00

Molitva Srcu Isusovu ranjenom kopljem

O Isuse, tako ljubezni, a tako malo ljubljeni! Ponizno se prostiremo podno tvoga križa kako bismo tvom božanskom Srcu, otvorenom kopljem i sažeženom od ljubavi, prikazali počast našeg dubokog klanjanja. Zahvaljujemo Ti, o mili Spasitelju, što si dopustio vojniku da probode tvoja divna prsa te nam tako otvorio vrata spasenja u otajstvenom svodu svoga Presvetoga Srca.

Dopusti nam da se tamo sklonimo u ovim lošim danima kako bismo izbjegli bujicu sablazni koja poplavljuje svijet! Tisuću puta blagoslivljamo sat i čas kada su, pod željezom koplja, provrele predragocjena Krv i Voda iz rane učinjene tvome Božanskom Srcu. Udostoj se učinkovito ih primjeniti na nesretni i krivični svijet! Peri, čisti, obnavljaj duše u valu proizišlom iz ovoga pravoga siloamskoga ribnjaka. Dopusti, Gospodine, da tamo bacimo naša bezakonja, i ona svih ljudi, preklinjući te po beskrajnoj ljubavi koja izjeda tvoje Presveto Srce, da nas opet spasiš!…

Napokon, preblagi Isuse, dopusti da, utvrđujući zauvijek naš stan u ovom klanjanja dostojnom Srcu, tamo sveto provedemo svoj život i u miru ispustimo svoj posljednji uzdah. Tako neka bude. Amen.

PRIRUČNIK POČASNE STRAŽE

Molitva Srcu Isusovu ranjenom kopljem2022-08-30T12:38:54+00:00

O Srce za nas probodeno

O Srce za nas probodeno, koje čuvaš svoju ranu i u slavi jer je to rana ljubavi. Srce napojeno tjeskobom, ako je u tebi bila neka tajna bol koju nisi još nikome povjerio osim svojoj Majci, zaklinjemo te izlij ju u naša srca i učini ih sposobnima podnositi ju kako bismo i mi bili ranjeni ljubavlju prema tebi! O Ti, koji možeš sve, ispuni u nama ono što želi tvoje Srce, učini sam ono što si tražio! Neka naše ništavilo bude trijumf tvoje milosrdne ljubavi!

MARIJA OD ISUSA

O Srce za nas probodeno2022-08-30T12:37:33+00:00

Budi nam utočište

Daj da osjetim, o ljubezno Srce, tvoju vrhovnu moć! Svim srcima koja su sposobna da te ljube, mojim roditeljima i prijateljima, svim osobama koje su preporučene u moje molitve ili koje mole za mene i za sve one prema kojima imam posebnu obavezu, preklinjem te pomaži im u njihovim potrebama. O Srce prepuno milosrđa, omekšaj tvrda srca i priteci u pomoć dušama u čistilištu, budi sigurno utočište onima koji su agoniji, utjeha svim rastuženima i potrebitima. Napokon, o Srce ljubavi, budi mi sve u svemu, ali iznad svega u času moje smrti budi sigurno utočište mojoj zadivljenoj duši. U tom je trenutku primi u krilo svoga milosrđa. Tako neka bude. Amen.

MARGARETA MARIJA

Budi nam utočište2022-08-30T12:35:28+00:00
Go to Top