(moli se na običnu Gospinu krunicu)

Na prva tri zrnca: Očenaš, Zdravomarijo, Vjerovanje.

Na velika zrnca: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Na mala zrnca: Po Njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

Završetak Krunice: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu!

Zaključna molitva: O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u Tebe! (triput)

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

Na kraju cijele krunice mogu se moliti zazivi Božjem milosrđu.