Gospodine Isuse, slatki moj Spasitelju, prikazujem ti ovaj sat straže u kojem zajedno sa (imenuj zaštitnika sata) želim na poseban način slaviti, ljubiti i nadasve tješiti tvoje Božansko Srce. Na tu nakanu primi sve moje misli, djela i patnje. Primi moje srce, koje ti bezuvjetno darivam. Ponizno te molim, ražari ga ognjem svoje čiste ljubavi. Amen.