Molitve2022-09-04T07:39:05+00:00

7 Brigitinih molitava

UVODNA MOLITVA

Gospodine Isuse, želim sedam puta uputiti ovu tvoju molitvu Ocu, sjedinjujući se s ljubavlju s kojom si je Ti posvetio u svome srcu i izgovorio svojim usnama. Prenesi je s mojih usana u svoje srce. Usavrši je i dopuni na savršen način, tako da može iskazati Presvetom Trojstvu svu čast i radost koje si mu Ti iskazao moleći je na zemlji. Neka čast i radost prožmu tvoju svetu ljudsku narav na proslavu tvojih svetih rana i tvoje svete krvi koja je iz njih potekla.

PRVA MOLITVA – ISUSOVO OBREZANJE

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti prve rane, boli i krv koju je On prolio kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe iz mladosti i grijehe svih ljudi te kao zaštitu protiv prvih smrtnih grijeha, osobito mojih srodnika po krvi. Oče naš… Zdravo Marijo…

DRUGA MOLITVA – ISUSOVA MUKA U GETSEMANSKOM VRTU

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti užasne muke Srca Isusova u Getsemanskom vrtu i svaku kaplju njegovog krvavog znoja kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga srca i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za proširenje ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

TREĆA MOLITVA – BIČEVANJE ISUSOVO

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tisuće udaraca, strašne boli i predragocjenu krv Isusovu, koju je prolio za vrijeme bičevanja, kao naknadu i zadovoljštinu za moje tjelesne grijehe i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za očuvanje nevinosti, osobito mojih srodnika po krvi. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

ČETVRTA MOLITVA – KRUNJENJE TRNOVOM KRUNOM

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti rane, boli i predragocjenu krv, koja je istekla iz Isusove glave kad je bio okrunjen trnovom krunom, kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga duha i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za ostvarenje Božjeg Kraljevstva na zemlji. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

PETA MOLITVA – ISUSOV KRIŽNI PUT

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti boli i trpljenja koja je Isus proživio noseći Križ na Kalvariju. Na poseban Ti način prikazujem njegovu presvetu ranu na ramenu i predragocjenu Krv koja je iz nje istekla, kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe pobune i odbacivanja križa te grijehe svih ljudi, za grijehe mrmljanja i odbijanja tvojih svetih planova, za sve druge grijehe govora i jezika, kao zaštitu protiv tih grijeha te za pravu ljubav prema svetome križu. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

ŠESTA MOLITVA – ISUSOVO RAZAPINJANJE

Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tvoga sina pribijena i uzdignuta na križu, njegove rane na rukama i nogama te presvetu Krv koja je iz njih istekla, njegovo krajnje siromaštvo i savršenu poslušnost, njegove strašne boli tijela i duše, predragocjenu smrt i nekrvno obnavljanje njegove žrtve u svim svetim misama slavljenima na zemlji. Prikazujem Ti sve ovo kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe svih ljudi, za bolesnike, umiruće, svećenike, laike, za nakane Svetoga Oca pape, za obnovu kršćanskih obitelji, za jedinstvo u vjeri, našu domovinu, jedinstvo svih naroda u Kristu i u svetoj Crkvi te za one koji su izvan nje. Oče naš… Zdravo Marijo…

 

SEDMA MOLITVA – RANA PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Vječni Oče, udostoj se primiti krv i vodu što potekoše iz Presvetog Srca Isusova i beskrajne zasluge koje iz njega proizlaze za potrebe svete Crkve te kao naknadu i zadovoljštinu za grijehe svih ljudi. Molimo te, budi nam blag i milosrdan. Krvi Kristova, zadnji sadržaju Presvetog Srca Isusova, očisti mene i svu moju braću od svakoga grijeha! Vodo iz Presvetog Srca Isusova, oslobodi me od svake zaslužene kazne za moje grijehe i ugasi čistilišnu vatru za mene i za sve duše u čistilištu! Amen. Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… Pokoj vječni…

Bezgrešnom Srcu Marijinu (1)

Presveta Djevice Marijo, Majko i kraljice moja, tvojemu bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja. Amen.

Bezgrešnom Srcu Marijinu (2)

Bezgrešna Majko Božja i Majko Crkve! Posvećujemo Ti sebe osobno, naše obitelji, župu, biskupiju i cijelu Cr­kvu. Tvojoj osobitoj zaštiti izručujemo svoj narod i svoju domovinu. Milosrdna zagovornice, izmoli cijelom svije­tu novi dolazak Duha Svetoga, da vihor milosti prostruji kroz sve savjesti i da se zemljom razlije posvećenje i do­brota. Ljudi su izmučeni mržnjom, nepravdama i grijesi­ma. Velika posrednice milosti, izmoli cijelom čovječanstvu svjetlo Duha Svetoga da ga on izvede na putove pravednosti i slo­bode u miru i ljubavi. Čvrsto odlučujemo da ćemo živjeti svoj krsni zavjet ljubavi. Kajemo se za sve grijehe kojima smo uvrijedili Boga, ranili Crkvu Božju, nanijeli neprav­du bližnjima i ponizili svoje ljud­sko dostojanstvo… Ponizna Djevice i Kraljice svijeta, uzmi u svoje ruke i u svoje Srce naš život i sudbinu svih ljudi, tvoje djece i naše braće! Vodi nas k Srcu svo­ga Sina i Spasitelja, našega Isusa Krista da u njemu nađemo oproštenje i mir, a nakon zemaljskog putovanja vječnu ra­dost Presvetog Trojstva. Amen.

Blaženoj Djevici Mariji

Presveta Djevice i Majko Božja Marijo: ja N…, premda sasvim nevrijedan da ti služim, no uzdajući se u tvoju ljubav i divnu blagost te potaknut željom da ti služim, izabirem te danas pred svojim anđelom čuvarom i pred cijelim nebeskim dvorom, za svoju gospodaricu, zagovornicu i Majku. Čvrsto odlučujem da ću odsada uvijek tebi služiti i – koliko uzmognem – nastojati da ti svi vjerno služe.

Tebe, dakle, preljubezna Majko, molim i prosim krvlju Isusa Krista radi mene prolivenom, da se udostojiš primiti me zauvijek za svoga slugu, štićenika i dijete. Budi mi u pomoć, Majko, u svim mojim djelima i mislima. Isprosi mi milost da u riječima, mislima i djelima budem takav da nikada ne uvrijedim tebe ni Presvetoga Sina tvojega. Misli na mene i ne ostavi me u času moje smrti. Amen.

Budi nam utočište

Daj da osjetim, o ljubezno Srce, tvoju vrhovnu moć! Svim srcima koja su sposobna da te ljube, mojim roditeljima i prijateljima, svim osobama koje su preporučene u moje molitve ili koje mole za mene i za sve one prema kojima imam posebnu obavezu, preklinjem te pomaži im u njihovim potrebama. O Srce prepuno milosrđa, omekšaj tvrda srca i priteci u pomoć dušama u čistilištu, budi sigurno utočište onima koji su agoniji, utjeha svim rastuženima i potrebitima. Napokon, o Srce ljubavi, budi mi sve u svemu, ali iznad svega u času moje smrti budi sigurno utočište mojoj zadivljenoj duši. U tom je trenutku primi u krilo svoga milosrđa. Tako neka bude. Amen.

MARGARETA MARIJA

Devetnica Srcu Isusovu

Opće nakane:

 • učiniti naknadu za :
 1. bezbožnost i ravnodušnost
 2. oskvrnjivanje sakramenata
 3. zloupotrebu milosti
 • moliti za :
 1. promicanje pobožnosti Presvetom Srcu
 2. intimno poznavanje Gospodina našega Isusa Krista
 3. svetog Oca i Crkvu
 4. povećanje vjere, ufanja i ljubavi
 5. dobru smrt

Pojedinačne nakane: svatko može navesti svoje

Zazivi:

 • Duboko klanjanje Srca Isusova – Sjedinjujem se s tobom
 • Goruća ljubavi Srca Isusova
 • Vatrena revnosti Srca Isusova
 • Naknado Srca Isusova
 • Zahvaljivanje Srca Isusova
 • Sigurno uzdanje Srca Isusova
 • Žarka molitvo Srca Isusova
 • Poniznosti Srca Isusova
 • Rječita tišino Srca Isusova
 • Poslušnosti Srca Isusova
 • Blagosti i miru Srca Isusova
 • Neizreciva dobroto Srca Isusova
 • Sveopće milosrđe Srca Isusova
 • Duboka sabranosti Srca Isusova
 • Trpljenja i žrtve Srca Isusova
 • Beskrajna strpljivosti Srca Isusova
 • Nutarnje boli Srca Isusova
 • Prepuštenosti Srca Isusova
 • Nakane, želje i voljo Srca Isusova
 • Ljubavi Srca Isusova, zapali moje srce.
 • Milosrđe Srca Isusova, razlij se u mom srcu.
 • Snago Srca Isusova, podrži moje srce.
 • Strpljivosti Srca Isusova, nemoj se umoriti od mog srca.
 • Kraljevstvo Srca Isusova, utemelji se u mom srcu.
 • Znanje Srca Isusova, pouči moje srce.
 • Voljo Srca Isusova, raspolaži mojim srcem.
 • Revnosti Srca Isusova, sagori moje srce.

Klanjanja dostojno Trojstvo zahvaljujemo ti za sva dobročinstva kojima si ispunio svoju službenicu sv. Margaretu Mariju. Molimo te, po njezinom zagovoru, milosti koje  se nadamo zadobiti ovom devetnicom. Bezgrešna Djevice, moli za nas Srce Isusovo.

PRIRUČNIK POČASNE STRAŽE

Divno Srce Isusovo

O divno Srce Isusovo, u ovaj čas kada nas tolike nevolje okružuju i prijete nam, tebi upućujemo svoje vapaje, tebi upućujemo svu svoju nadu. Ti ćeš biti naše utočište!

Prostrti pred tobom klanjajući Ti se pred Presvetim Oltarskim Sakramentom koji te skriva našim smrtnim očima dolazimo uputiti uzvišeni poziv tvom beskrajnom milosrđu i tvojoj božanskoj ljubavi.

Nemoj još dugo dopuštati da se nastavljaju i uspijevaju svetogrdni napadi tvojih neprijatelja. Dotaknut tolikim željama koji se neprestano uzdižu prema tebi sa svih strana naše katoličke domovine, udijeli napokon trijumf svetoj Crkvi, mir i slobodu!

Puni pouzdanja u tvoje milosrđe i prožeti bolju zbog strašnih uvreda koje Ti se trenutno čine, želimo te ljubiti i tebi služiti svom snagom svoje duše te se s najsinovskijom predanjem prepuštamo tvojoj ljubavi. O ljubezno Srce Isusovo, Ti ćeš biti naš čuvar, zaštitnik i spas. Amen.

MARIJA OD ISUSA

Duhovna pričest

Moj Gospodine i moj Bože! Pošto te sada ne mogu primiti u svetoj pričesti, prožet osjećajima tvoje stvarne prisutnosti u svetoj Euharistiji, dolazim te moliti za milost da te duhovno primim u svoje srce jer te moja duša žeđa kao što košuta žudi za izvor vodom.

PRIRUČNIK POČASNE STRAŽE

Isusu

 • Moj Isuse, milosrđe!
 • Isuse, misli Ti!
 • Isuse, uzdam se u tebe!
 • Moj Isuse, oprosti i smiluj se po zaslugama svojih svetih rana.
 • Rado, radi tebe, Isuse!
 • Gospodine, Ti sve znaš, Ti znaš da te ljubim…
 • O Isuse, Jaganjče Božji, trajno žrtvovani na oltarima svijeta, sjedinjujem se s tobom!
 • Isuse, preslatki Spasitelju, ljubim te!

Iz srca svetaca

 • Ili ljubiti ili umrijeti! (sv. Franjo Saleški)
 • Bog moj i sve moje! (sv. Franjo Asiški)
Go to Top