O Srce za nas probodeno, koje čuvaš svoju ranu i u slavi jer je to rana ljubavi. Srce napojeno tjeskobom, ako je u tebi bila neka tajna bol koju nisi još nikome povjerio osim svojoj Majci, zaklinjemo te izlij ju u naša srca i učini ih sposobnima podnositi ju kako bismo i mi bili ranjeni ljubavlju prema tebi! O Ti, koji možeš sve, ispuni u nama ono što želi tvoje Srce, učini sam ono što si tražio! Neka naše ništavilo bude trijumf tvoje milosrdne ljubavi!

MARIJA OD ISUSA