Premili Isuse! Ti si neizmjerno ljubio ljude, a oni tu tvoju ljubav tako nezahvalno zaboravljaju, zanemaruju i preziru. Klečeći pred tvojim oltarom hoćemo, evo, da Ti iskažemo osobito poštovanje i tako popravimo toliki nemar i uvrede, kojima ljudi odasvud udaraju na tvoje ljubezno Srce.Znamo nažalost, da smo se i mi katkada tako nevrijednima pokazali pa to žalimo s najdubljom boli i molimo tvoje milosrđe ponajprije za sebe. Spremni smo svojevoljnom pokorom okajavati ne samo grijehe koje smo počinili sami, već i zla djela onih koji su daleko odlutali s puta spasenja i otvrdnuli u svojoj nevjeri pa odbijaju ići za tobom, vođom i pastirom, ili su pak pogazili krsni zavjet i odbacili slatki jaram tvoga zakona.

Sve te žalosne opačine želimo okajati. No, napose kanimo naknađivati za nečedno i ružno življenje i odijevanje, za tolike zamke što ih pokvarenost stavlja nevinim dušama, za oskvrnjivanje bagdana, mrske psovke izbacivane protiv tebe i tvojih svetaca, za napadaje na tvog Namjesnika i svećenstvo, za nemar i strašna svetogrđa, kojima se pogrđuje sam Sakramenat božanske ljubavi i napokon za javne prestupke naroda koji se dižu na prava Crkve što si je Ti osnovao, i na njezino učiteljstvo.

O, da možemo oprati te opačine svojom krvlju! Međutim, da nadoknadimo za pogrđenu božansku čast, prinosimo ti onu zadovoljštinu što si je Ti sam nekad na križu prikazao Ocu te ju svaki dan obnavljaš na oltarima. Tomu pridružujemo pokore Djevice Majke, sviju svetaca i pobožnih kršćana. Obećajemo Ti od svega srca da ćemo grijehe što smo ih počinili mi ili drugi te nemar za toliku ljubav, koliko bude do nas, s pomoću tvoje mllosti popravljati tvrdom vjerom, čestitim življenjem i točnim vršenjem evanđeoskog zakona, osobito zakona ljubavi. Obećajemo da ćemo svim silama sprječavati uvrede što Ti se nanose te poticati sve na nasljedovanje tebe.

Primi, molimo te, dobrostivi Isuse, po zagovoru naše pomiriteljice Blažene Djevice Marije ovu dragovoljnu naknadu i daj nam onaj veliki dar postojanosti kako bi te do smrti vjerno slušali i služili pa da svi napokon stignemo u onu domovinu gdje Ti s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.