Vječni Oče, prikazujem tebi na čast i slavu, za moje spasenje i spasenje cijeloga svijeta, okrutni udarac koplja koji je Longin zadao našem Spasitelju u bok; krv i vodu koje su u obilju iz njega izišle te gorku bol koju je njegova sveta Majka tada osjetila. Beskrajno Ti zahvaljujem i blagoslivljam te za sve to, moleći te po zaslugama ovoga otajstva da mi oprostiš sve grijehe moga srca te da ga očistiš od svih nečistih i zemaljskih osjećaja otvarajući ga za svoja sveta nadahnuća. Tako neka bude. Amen.

FRANJO SALEŠKI