Otkrijte privilegije članstva u Počasnoj straži!

POČETNI STRAŽARSKI PAKET

Svaki novi član Počasne straže nakon upisa na svoju adresu prima početni stražarski paket koji sadrži: personaliziranu karticu, knjižicu savjeta za obavljanje sata straže te molitvu obećanja.

PERSONALIZIRANA KARTICA POČASNE STRAŽE

Kartica Počasne straže je osobna iskaznica članstva s upisanim inicijalima i satom straže. Na poleđini se nalazi molitva za početak sata straže kako bi uvijek bila pri ruci kada kucne stražarski sat!

GLASNIK POČASNE STRAŽE

Tiskano izdanje Glasnika Počasne straže izlazi tri puta godišnje: na svetkovine Krista Kralja i Srca Isusova te 27. veljače, blagdan bl. Marije od Isusa. Članovi imaju mogućnost preuzimanja svoga primjerka u upisnom centru ili na zahtjev.

STRAŽARSKA MEDALJICA

Mogućnost dobivanja blagoslovljene medaljice Počasne straže imaju svi članovi koji se odluče izreći javno obećanje! Odvažite se i osvojite svoju medalju časti!

SV. MISA

Svakog prvog petka u mjesecu generalni upravitelj slavi sv. misu za sve žive članove i na nakane osoba koje su preporučene u molitve, a svakog drugog petka u mjesecu za pokojne članove.

STATUTI ČL. 12.
POTPUNI OPROST

Potpuni oprost se dobiva prema uobičajenim uvjetima te uz privatnu obnovu obećanja vjernog obdržavanja Statuta udruženja na: dan upisa, dan posvete Presvetom Srcu lsusovu, svetkovine Presvetog Srca lsusova i Krista Kralja, blagdane Bezgrešnog Srca Marijina, žalosne Gospe, sv. Ivana apostola, sv. Marije Magdalene i sv. Margarete Marije Alacoque.

ZAJEDNIŠTVO U MOLITVI

U Počasnoj straži u molitvi nosimo jedni druge i sve nakane Crkve kako bismo ih prikazali Bogu. Stražari se uvijek mogu sjediniti s molitvama drugih članova koji su trenutno na straži i imati udio u njihovim duhovnim dobrima! Kojeg li ohrabrenja, ujediniti se u tako velikom i lijepom poslanju!

SAT MILOSRĐA

Stražarima koji na poseban način žele moliti za nečije obraćenje Srce Isusovo daruje mogućnost odabira dodatnog sata straže: sata milosrđa!