Bože, otvori nam srca, otvori nam oči, otvori nam uši za beskrajnu širinu, dužinu i veličinu tvoga smilovanja. Jer Ti zaista nisi Bog surovog suda, Ti zaista nisi Bog strašne srdžbe, nego si Ti Bog Srca.

Ti si Bog Srca toliko da sam želiš biti Srce koje je otvoreno da u sebe upije sve bujice patnje, sve bujice muke, sve bujice napuštenosti.

Ti si otvoreno Srce koje žudi za našom patnjom, našom mukom, našom nevoljom da ih u sebe primi i preoblikuje, da ih pretvori u oganj svoje velike i pročišćujuće Ljubavi.

Bože Srca, Bože Presvetog Srca, Bože probodenog Srca: primi u sebe naša jadna, slaba, nestalna, jecajuća srca! Uzmi nas sasvim u svoju Ljubav, uzmi nas posve u taj Dom, u taj sveti Dom svoje Ljubavi!

ERIC PRIZYWARA S.J.