Naziv

Budući da kraljevi, velikaši i moćnici svijeta uvijek imaju oko sebe osobnu stražu sastavljenu od skupine najodanijih, bilo je potrebno da i božanski Kralj kraljeva ima svoju! Kao što samo ime govori, Počasna je straža određena da Kristu Kralju vrati oduzetu čast. Zahvaljujući velikom broju članova, davanje počasti neprekidno se odvija svakoga sata, danonoćno u svim dijelovima svijeta. Na taj se način Isus uvijek nalazi okružen svojom vjernom Stražom primajući od nje dostojno štovanje. Stražari zajedno tvore pravi bedem ljubavi protiv prezira, zaborava i ravnodušnosti prema Isusovu Srcu u sakramentu njegove ljubavi. Ispunjavajući svoju svrhu, Počasna straža nosi ime koje joj pristaje. Ime joj je slavno, a ipak posve pomirljivo s poniznošću jer se ova čast sastoji u zaboravu sebe kako bi se mislilo na Isusa. Za svakoga je stražara posebna čast što može reći da pripada Počasnoj straži Presvetoga Srca Isusova!


Geslo

Geslo je Počasne straže Slava, ljubav i naknada Presvetom Srcu Isusovu! Kako bi ostvarila ovaj uzvišeni cilj u svakodnevnom životu, članovima su ponuđena konkretna sredstva svojstvena udruženju Počasne straže.


SLAVA

Počasnu stražu vodi žarka žeđ za Božjom slavom i proširenjem njegovog kraljevstva, zato se slika satnika s geslom Straže uvijek javno izlaže u crkvi. To je jedan od izraza slave i počasti Kristovom kraljevskom dostojanstvu. Na njega se upisuju imena svih članova ove Kristove vojske. Stražari smatraju posebnom povlasticom vidjeti svoje ime trajno upisano u blizini Srca Isusova u svetohraništu. Slavu ljubljenog Srca šire i apostolskim djelovanjem među prijateljima i znancima želeći mu osvojiti barem jedno srce više koje će ga ljubiti i slaviti!


LJUBAV

Svjedočanstvo se ljubavi iskazuje postojanim obavljanjem svakodnevnog sata straže na slavu Srca Isusova! To je sredstvo jedinstva i veza ljubavi. Kroz sat straže Presvetom se Srcu daje nježna ljubav koja suosjeća i trpi s njim kako bi ga utješila za neosjetljivosti i nezahvalnosti onih koji su daleko od njega. Usred otpada svih vrsta, Straža diže svoj glas prisežući Kristu odanu ljubav sve do kraja!


NAKNADA

Naknadom Straža želi ublažiti i ukloniti uzroke boli Presvetog Srca. Zato s dubokim poštovanjem u duhu boravi na Kalvariji skupljajući predragocjenu krv i vodu potekle iz rane Isusova Srca. Tom prinosu pridružuje svoje svakodnevne žrtve te Presvetom Trojstvu prikazuje taj dvostruki prinos koji u Isusu postaje samo jedan. Po ovoj pobožnoj vježbi prinosi savršenu žrtvu pomirnicu za ublaženje božanske pravde zbog naših grijeha, za obraćenje grešnika, uspostavu kraljevstva Srca Isusova i trijumf Crkve!


Satnik

“Posebno uživam vidjeti da se moja ljubav časti pod oblikom srca od mesa. Želim da njegova slika bude javno izložena kako bi dotaknula neosjetljiva ljudska srca. Posvuda gdje ova slika bude izložena na čašćenje, privlačit će sve vrste blagoslova.”

ISUS SV. MARGARETI MARIJI ALACOQUE

Satnik je glavni simbol Počasne straže, stijeg ispod kojeg se okupljaju svi stražari. Odgovarajući na Isusov poziv upućen sv. Margareti Mariji Alacoque, Počasna je straža za svoje glavno obilježje i predmet štovanja uzela Srce Isusovo probodeno kopljem i okruženo s dvanaest zvijezda koje u sebi nose sate straže.

1. GESLO

Iznad satnika Počasne straže sjaji geslo djela: Slava, ljubav i naknada koja u sebi sažima cilj djela: utješiti ranjeno Srce Isusovo. Tri se pobožne vojske kroz tri stupnja Počasne straže trude da, svaka na svoj način, ostvare ovo geslo: Ljubav Isusu Ocu, slava Isusu Kralju, naknada Isusu svećeniku!

2. SRCE ISUSOVO

U središte je satnika smješteno Srce Isusovo probodeno kopljem. Iz rane istječe Krv koja se u vježbi dragocjenog prinosa po rukama stražara diljem svijeta neprestano prikazuje nebeskom Ocu. Iznad Srca sjaji križ u žarkom plamenu koji je ondje bio usađen od prvih časova kad je bilo oblikovano i Presveto Srce, kako je to spoznala sv. Margareta Marija. Oko Srca ostavljena su polja za upis imena članova koji zajedno čine njegovu kraljevsku krunu.

3. KOPLJE

Koplje upućuje dvostruki poziv. Prvi je poziv na naknadu za ravnodušnost, prezir, nezahvalnost, zaborav: uvrede svih vrsta kojima je njegovo Srce ranjeno. Drugi je poziv na ulazak u to isto Srce. Kao putokaz ono upućuje stražare na ranu Srca Isusova: vrata milosrđa. Prije nego dosegnu ovo klanjanja dostojno Srce i tamo uđu, one trebaju, istina, proći i kroz trnje patnje.

4. TRNOVA KRUNA

Kruna od trnja označava poteškoće s kojima se stražari svakodnevno susreću i preko kojih moraju hrabro prijeći kako bi stigli u dubine Srca Isusova. Trnova kruna također simbolizira grijehe i pogrde kojima je Srce Isusovo obasuto podsjećajući na nužnost i dužnost naknade. Iznad trnja sja jedna veća i sjajnija kruna od 12 zvijezda, kruna slave, ljubavi i naknade Isusove vjerne Straže.

5. ZVIJEZDE

Dvanaest zvijezda označava dvanaestoricu apostola po kojima je svijet upoznao najveću Ljubav. Isto tako, 12 je vrata na koja se ulazi u nebeski grad Jeruzalem, 12 je sati koje Otac daje radnicima za rad u njegovu vinogradu… Tim brojem Sveto pismo označuje izabrani narod, Crkvu, savršen broj. Izborom sata članovi doprinose i stječu udio u zajedničkoj punini zasluga i dobara dok svi ne prispijemo do… čovjeka savršena (Ef 4, 13). Svaka zvijezda nosi svoj sat straže pokazujući vrijeme u kojem se stražari izmjenjuju u službi. Tako je i nastao naziv pobožne zastave Počasne straže: satnik. Svaki sat straže ima i svoje posebne zaštitnike. U jedinstvu s njima stražari vrše svoj sat prikazujući ga Srcu Isusovu.

6. ZAŠTITNICI I NAKANE

Svaki sat straže ima svoje zaštitnike tako da se stražari uvijek nalaze u društvu nebeskoga dvora: bl. Djevice Marije, sv. Josipa i svih svetih, pravednika te 9 anđeoskih korova! Uz ovu moćnu nebesku vojsku cijela Straža neprekidno moli na sve nakane i potrebe Crkve i svijeta.

Sveta je Margareta Marija u jednom viđenju ugledala Srce Isusovo okruženo serafinima. Anđeli su je tada pozvali da se s njima ujedini u slavljenju tog divnog Srca. Rekli su joj da se žele udružiti s njom kako bi mu dali trajnu počast ljubavi, klanjanja i hvale. Po uzoru na njezino viđenje Počasna je straža kao zaštitnike uzela svete anđele. Poučeni time stražari se, u zajedništvu s ovim nebeskim duhovima, klanjaju Presvetomu Srcu.

SAT ZAŠTITNIK NAKANE  ZA:
0-1 | 12-13 bl. Djevica Marija sv. Crkvu, papu…
1-2 | 13-14 sv. Josip i svi sveti sve narode i one koji njima upravljaju
2-3 | 14-15 pravednici zemlje velike političke i društvene ustanove
3-4 | 15-16 serafini obitelji
4-5 | 16-17 kerubini obrazovanje i odgoj mladih
5-6 | 17-18 prijestolja posao
6-7 | 18-19 gospodarstva ožalošćene, siromašne, bolesne
7-8 | 19-20 sile širenje vjere, misije
8-9 | 20-21 vlasti obraćenje grešnika i naknada
9-10 | 21-22 poglavarstva umiruće
10-11 | 22-23 arkanđeli duše u čistilištu
11-12 | 23-24 anđeli kraljevstvo Srca Isusova

U svakom je centru Počasne straže slika satnika javno izložena u crkvi, kapelici ili oratoriju. Imena se članova upisuju na satnik simbolično označavajući njihovu prisutnost uz svetohranište tijekom sata straže. Kada je slika satnika popunjena, ona se ne uništava, već se preko nje postavlja nova. U samostanskoj crkvi Kćeri Srca Isusova u Lasinji, centru Straže za Hrvatsku, slike su satnika Počasne straže i satnika milosrđa izložene s obje strane oltara.