Rane Srca Isusova

Srce je Isusovo na Kalvariji bilo vidljivo ranjeno kopljem, a nevidljivo ljudskim grijesima, zaboravom i nezahvalnošću. U Presvetom Oltarskom Sakramentu nalazimo živo Srce Isusovo koje je i dalje na nevidljiv način ranjavano u njegovom:

Vježbe pobožnosti Počasne straže

Cilj je Počasne straže da zacijeli ove tri velike rane Srca Isusova kroz tri osnovne vježbe pobožnosti. To su: sat straže, predragocjeni prinos i jedinstvo s trajno žrtvovanim Spasiteljem. Stražarske vježbe objedinjuju i ostvaruju stražarsko geslo: SLAVA (Kristu Kralju ljubavi), LJUBAV (Kristu koji nas je svojom krvlju i vodom rodio na novi život) i NAKNADA (Kristu vječnom svećeniku i žrtvi).

Sat straže je osnovna vježba koju svakodnevno vrše svi članovi. Postajući svjesniji Isusove osamljenosti u brojnim svetohraništima diljem svijeta trude se duhovno ili fizički provesti svoj sat uz njega. To je bdijenje konkretno izraženo u njihovoj uobičajenoj svakodnevici, poglavito tijekom izabranog sata. Iz ljubavi prema euharistijskom Srcu Isusovu stražari svoje obveze vrše s većom ljubavlju i sabranošću nego što su to do sada činili. Ova vježba pomaže učiti živjeti pod blagim Isusovim pogledom te sve svoje dužnosti obavljati s čistom nakanom: za Boga. Posebnost ove vježbe sastoji se i u tome da se male svakodnevne dužnosti, dosada možda beznačajne, nevažne i drugima skrivene, sada preobražavaju u prinos ljubavi koji raduje i tješi Kristovo Srce. Na taj način sat straže sve više ražaruje ljubav prema euharistijskom Isusu, učvršćuje vjernost u malim stvarima i uvijek iznova, sred burne vreve života, vraća pogled na njega.

Stražari ovom vježbom postaju autentični Kristovi svjedoci u svijetu te vrše svoju proročku službu svih krštenih.

Isus je Počasnoj straži kao posebno nasljeđe ostavio predragocjenu krv i vodu svoga ranjenoga Srca. Time joj je povjerio važno poslanje: dragocjenim prinosom krvi i vode prizivati Božje milosrđe na cijeli svijet. Zato se svim stražarima u satu straže preporučuje vršiti dragocjeni prinos kao naknadu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Ovaj uzvišen i plodan apostolat može se produžiti i na ostatak dana, prikazujući ga za razne nakane i potrebe.

Vršeći ovu vježbu stražari ostvaruju svećeničko poslanje svih krštenih te privlače velike milosti iz Srca Isusova na Crkvu i duše.

Ono što je važno kod ove vježbe je postati svjesni duhovne stvarnosti: da u svakom trenutku negdje na svijetu svećenik slavi sv. misu prinoseći kalež Ocu. U njemu se nalazi ona ista otkupiteljska krv nekoć prolivena na Kalvariji. Sama misao na to stražarima otvara novu mogućnost: pridružiti se tom neprestanom oltarskom prinosu koji spaja nebo i zemlju. Tako i naše molitve prinosa poprimaju neprocjenjivu vrijednost.

Kao i svaka vježba i ova u početku može iziskivati određeni napor, no s vremenom ona postaje kao disanje duše. Da bi svatko mogao vršiti ovu važnu stražarsku vježbu, ispod se nalazi nekoliko primjera kako ju lako ugraditi u vlastiti sat straže:

 • molitvom predragocjenog prinosa Počasne straže: Vječni Oče, primi kao žrtvu pomirnicu za potrebe svete Crkve i kao naknadu za grijehe svijeta, predragocjenu krv i vodu što su potekle iz rane božanskog Srca Isusova, i budi nam milostiv!
 • kratkim strelovitim molitvama tijekom rada ili pohoda crkvi:

Krv tvoja na pastire i na stado tvoje!; Krvi Kristova, spasi nas!; Snagom svoje predragocjene krvi, oslobodi nas Gospodine! (npr. grijeha psovke, abortusa, poroka…)

 • molitvom Krunice božanskog milosrđa ili jednim njezinim djelom (Vječni Oče, prikazujem ti Tijelo i krv, dušu i božanstvo…; Po njegovoj pregorkoj muci…; O krvi i vodo što potekoste iz Srca Isusova…)
 • euharistijskom molitvom: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen.
 • moleći neku od 7 Isusovih posljednih riječi s križa jer je u tim trenutcima obilno tekla njegova predragocjena Krv (npr. moleći Oče oprosti im jer ne znaju što čine, sjetiti se svoje braće grešnika)
 • izgovarajući jedan od biblijskih citata povezanih s Isusovom mukom (npr. Ovo je krv novoga i vječnoga Saveza koja će se za vas proliti…)
 • razmatrajući ili motreći Isusovu muku ( sjedinjenjenjem s Marijom dok je u naručju držala izranjeno tijelo Isusovo i prikazivala ga nebeskom Ocu)
 • molitvom pred raspelom
 • svojim riječima
 • jednostavnim zanosom srca prema Bogu

Osim navedenih primjera stražari su slobodani na svoj način unijeti ovu pobožnu vježbu u osobni molitveni ritam.

Ova je vježba Počasne straže najzahtjevnija te je stoga pridržana za one članove koji tijekom svoga sata straže sjedinjuju svoje male žrtve s Isusovom velikom žrtvom. Dobrovoljno prihvaćajući boli, gorčine i križeve koje im božanska Providnost može staviti na put, oni ulaze u prisnije jedinstvo s Gospodinom. U ovoj vježbi stražari uče snagom malih žrtava otvarati put Kristovom kraljevstvu. Pridružujući se Isusovoj žrtvi oni u svijetu duša nastavljaju širiti plodove otkupljenja. Također, Srce Isusovo na ovom stupnju poučava kako trnje zemlje pretvoriti u ruže ljubavi, slave i naknade; odnosno kako se sve kušnje, poteškoće i prepreke mogu preobraziti u ljestve koje vode u nebo, u njegovo Srce. U obavljanju ove vježbe od pomoći je motrenje Krista raspetog na križu i skrivenog u euharistiji.

Stražari u ovoj vježbi darom sebe u službi Boga i bližnjih ostvaruju svoje kraljevsko dostojanstvo svih krštenih.


3 STUPNJA POČASNE STRAŽE

Prva je Počasna straža Kalvarije prinjela prvine pobožnosti koju danas vrše svi Isusovi tješitelji. Njihov je prinos bio pokajanje, naknada i potpuno žrtvovanje. Savršeno su izvršili ulogu Počasne straže i tako postali uzori svim budućim stražarima!

Po njihovom primjeru stražari se trude na tri stupnja ostvariti, svatko na svoj način, geslo Počasne straže: Slava, ljubav i naknada Presvetom Srcu Isusovu! Ovom trostrukom krunom časte Isusa kao Oca, Kralja i vrhovnog Svećenika svega stvorenoga!

MARIJA MAGDALENA
PRINIJELA JE SMIRNU POKAJANJA.

1. STUPANJ sa sv. Marijom Magdalenom

Na prvom stupnju svi počasni stražari zajedno sa sv. Marijom Magdalenom tješe Isusa i daju mu naknadu zbog rana nanesenih njegovom božanskom očinstvu. Skupljaju se oko njegova prijestolja kao djeca puna poštovanja i ljubavi. Po uzoru na Mariju Magdalenu, okajavajući vlastite grijehe i grijehe svoje braće, Isusu pružaju pokajničku i zahvalnu ljubav. Taj prinos postaje ugodan miomiris pred licem Očevim.

Stražari na ovom stupnju uspostavljaju temelje poniznosti nasljedujući blago i ponizno Srce Isusovo koje im je darovalo posinjenje. Zauzvrat mu svjedoče svoju vjernost u malim svakodnevnim dužnostima, osobito tijekom sata straže. Također produbljuju svijest o njegovoj prisutnosti i napuštenosti u svetohraništima diljem svijeta te uče živjeti u prisutnosti Oca koji ih ljubi i brine se za njih.

Vježba vlastita ovom stupnju je sat straže.

2. STUPANJ sa sv. Ivanom

Na drugom stupnju stražari (posebno svećenici) daju Isusu naknadu zbog rana koje su mu nanesene u njegovom kraljevskom dostojanstvu. Sa svetim Ivanom mu prinose gorljiva i velikodušna djela potpune odanosti. Kao i ljubljeni učenik, postojani su pred Isusovim probodenim Srcem te skupljaju predragocjenu krv i vodu potekle iz njega. Od tog dragocjenog prinosa stražari tvore oružje naknade i apostolata u korist Crkve, duša i povratka narodâ pod žezlo ljubavi Isusa Krista. Gorljiva ljubav koja vodi stražare drugoga stupnja označena je duhom naknade.

Na ovom  stupnju stražari  počinju razvijati svijest o Isusovom trajnom prikazanju na oltaru jer se u svakom trenutku negdje na svijetu slavi sv. misa. Zato u molitvi često prinose dragocjenu krv i vodu Kristova Srca u jedinstvu s euharistijskim prinosom. Na taj način sat straže podižu na jednu višu razinu i  snagom Kristove krvi daju mu neizmjernu vrijednost.

Vježba vlastita ovom stupnju je predragocjeni prinos krvi i vode.

IVAN, LJUBLJENI SVEĆENIK,
PRINIO JE TAMJAN NAKNADE.
DJEVICA JE MARIJA
PRINIJELA ZLATO ŽRTVE.

3. STUPANJ s Blaženom Djevicom Marijom

Stražari trećega stupnja (osobito svećenici i posvećene osobe) tješe Isusa Krista, svećenika i žrtvu, zbog rana koje prima u svom svećeništvu. Uzor im je blažena Djevica Marija pod križem koja je, sudjelujući u djelu otkupljenja, u svom srcu proživljavala Isusovu muku. Poput Marije, hrabro i postojano prihvaćajući životne križeve ulaze u prisnije jedinstvo s Isusom. Tako stječu udio u njegovoj otkupiteljskoj muci te najplodnije surađuju s njim na spasenju svijeta. Ova je ljubav uistinu herojska jer se uspinje sve do žrtvenog oltara proslavljajući najuzvišeniju Ljubav.

Stražari trećega stupnja teže za dubljim jedinstvom s Isusovom trajnom žrtvom u euharistiji. Zajedno s njim prikazuju i same sebe, na slavu Očevu i spas duša. Presveto Srce Isusovo posebno ljubi i nagrađuje ove duše trećeg stupnja zbog njihove spremnosti da ga slijede ne samo u radostima, već i u patnjama života. Stoga su one povlaštene u njegovoj ljubavi i već na zemlji kušaju i tajne slatkoće njegovog Srca: predokus neba. Neke članove velikodušnost prenosi i preko granica vlastitoga sata te ga oni proširuju i na ostale sate u danu.

Vježba vlastita ovom stupnju je jedinstvo s trajno žrtvovanim Spasiteljem.

NAPOMENAČlanovi su slobodni sami oblikovati svoj sat straže prema poticajima Duha Svetoga. Podjela na tri stupnja ne uključuje službeno razlikovanje među članovima, već donosi dublji uvid u moguće načine življenja stražarskog poslanja. Ovisno o primjeni vježbi i nutarnjoj raspoloživosti, članovi mogu prelaziti s jednoga stupnja na drugi.


Plodovi

Plodovi su ovih vježbi uistinu plodovi života.

Na prvom se stupnju moli i zadobiva:

 • veća mržnja prema grijehu
 • okajanje vlastitih i tuđih grijeha
 • nježna, djetinja i zahvalna ljubav prema Isusu

Na drugom se stupnju stječe:

 • više velikodušnosti i gorljivosti
 • odanost Bogu i zauzimanje za duše
 • duh naknade i duhovno raspoloženje svojstveno apostolima

Na trećem se stupnju postiže:

 • potpuno predanje
 • usko sjedinjenje s Isusovim životom
 • dublje uranjanje u duh žrtve


Poseban stupanj

Duše žrtve (Prinos s Kristom)

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje (Rim 12, 1). – sv. Pavao

Pročitajte više…