Bezgrešna Majko Božja i Majko Crkve! Posvećujemo Ti sebe osobno, naše obitelji, župu, biskupiju i cijelu Cr­kvu. Tvojoj osobitoj zaštiti izručujemo svoj narod i svoju domovinu. Milosrdna zagovornice, izmoli cijelom svije­tu novi dolazak Duha Svetoga, da vihor milosti prostruji kroz sve savjesti i da se zemljom razlije posvećenje i do­brota. Ljudi su izmučeni mržnjom, nepravdama i grijesi­ma. Velika posrednice milosti, izmoli cijelom čovječanstvu svjetlo Duha Svetoga da ga on izvede na putove pravednosti i slo­bode u miru i ljubavi. Čvrsto odlučujemo da ćemo živjeti svoj krsni zavjet ljubavi. Kajemo se za sve grijehe kojima smo uvrijedili Boga, ranili Crkvu Božju, nanijeli neprav­du bližnjima i ponizili svoje ljud­sko dostojanstvo… Ponizna Djevice i Kraljice svijeta, uzmi u svoje ruke i u svoje Srce naš život i sudbinu svih ljudi, tvoje djece i naše braće! Vodi nas k Srcu svo­ga Sina i Spasitelja, našega Isusa Krista da u njemu nađemo oproštenje i mir, a nakon zemaljskog putovanja vječnu ra­dost Presvetog Trojstva. Amen.