Krunica presvetim Isusovim ranama

  1. Gospodine moj Isuse Kriste, klanjam se rani tvoje lijeve noge. Hvala ti, što si ju za me pretrpio s tolikom boli, s tolikom ljubavlju. Suosjećam s tobom tvoju muku i muku žalosne tvoje Majke. Po zaslugama te tvoje svete rane molim te, da mi oprostiš moje grijehe, za koje se iz svega srca kajem, više nego za ikakvo drugo zlo, jer sam njima uvrijedio tvoju neizmjernu dobrotu. Žalosna Majko, moli Isusa za me. Po ranama koje si, moj Isuse, pretrpio s tolikom ljubavlju, uz toliku tvoju bol, smiluj mi se o Bože moj.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu….

  1. Gospodine moj Isuse Kriste, klanjam se rani tvoje desne noge. Hvala ti, što si ju za me pretrpio s tolikom boli, s tolikom ljubavlju. Suosjećam s tobom tvoju muku i muku žalosne tvoje Majke. Po zaslugama te tvoje svete rane molim te, da mi daš jakost te odsada ne padam u smrtni grijeh, nego da po tvojoj milosti ustrajem do smrti. Žalosna Majko, moli Isusa za me. Po ranama koje si, moj Isuse, pretrpio s tolikom ljubavlju, uz toliku tvoju bol, smiluj mi se o Bože moj.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu….

  1. Gospodine moj Isuse Kriste, klanjam se rani tvoje lijeve ruke. Hvala ti, što si ju za me pretrpio s tolikom boli, s tolikom ljubavlju. Suosjećam s tobom tvoju muku i muku žalosne tvoje Majke. Po zaslugama te tvoje svete rane molim te, da me oslobodiš od pakla, koji sam često zaslužio, a tamo ako padnem ne bih te mogao više ljubiti. Žalosna Majko, moli Isusa za me. Po ranama koje si, moj Isuse, pretrpio s tolikom ljubavlju, uz toliku tvoju bol, smiluj mi se o Bože moj.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu….

  1. Gospodine moj Isuse Kriste, klanjam se rani tvoje desne ruke. Hvala ti, što si ju za me pretrpio s tolikom boli, s tolikom ljubavlju. Suosjećam s tobom tvoju muku i muku žalosne tvoje Majke. Po zaslugama te tvoje svete rane molim te, da mi udiješ nebesku slavu, gdje ću te savršeno ljubiti svim svojim silama. Žalosna Majko, moli Isusa za me. Po ranama koje si, moj Isuse, pretrpio s tolikom ljubavlju, uz toliku tvoju bol, smiluj mi se o Bože moj.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu….

  1. Gospodine moj Isuse Kriste, klanjam se rani tvoga boka. Hvala ti, što si htio i poslije smrti pretrpjeti tu porugu, istina bez boli, ali s prevelikom ljubavlju. Suosjećam sa tvojom žalosnom Majkom, koja je sama kušala svu tu muku. Po zaslugama te svete tvoje rane molim te, da mi udijeliš dar svoje svete ljubavi, da te uvijek na ovom svijetu ljubim, dođem u nebo i da te licem u lice ljubim kroz sve vjeke vjekova. Žalosna Majko, moli Isusa za me. Po ranama koje si, moj Isuse, pretrpio s tolikom ljubavlju, uz toliku tvoju bol, smiluj mi se o Bože moj.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu….

Pomolimo se. Bože, koji si mukom svoga jedinorođenog Sina i prolijevanjem krvi iz njegovih pet rana ljudsku narav, grijehom ranjenu, otkupio udijeli nam, molimo: da Isusove rane štujemo te da po njegovoj predragocjenoj Krvi oproštenje zadobijemo. Po istome Krstu Gospodinu našemu. Amen.

ALFONZ MARIJA LIGUORI

Krunica presvetim Isusovim ranama2022-08-31T08:50:33+00:00

Krunica Presvetom Oltarskom Sakramentu

(moli se na običnu Gospinu krunicu)

Na znak križa moli se Vjerovanje.

Na prva tri zrnca: Budi hvaljen i slavljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu od sada i dovijeka!

  1. DESETICA

Veliko zrnce: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv i tajne boli rane na desnoj ruci svojega Sina Isusa Krista u naknadu za grijehe protiv Presvetog Oltarskog Sakramenta!

Mala zrnca: Hvaljen i čašćen budi, Presveti Oltarski Sakramentu, po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za obešćašćenja u crkvi počinjena!

  1. DESETICA

Veliko zrnce: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv i tajne boli rane na lijevoj ruci svojega Sina Isusa Krista u naknadu za grijehe protiv Presvetog Oltarskog Sakramenta!

Mala zrnca: Hvaljen i čašćen budi, Presveti Oltarski Sakramentu, po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za grešno ponašanje kod svete mise!

  1. DESETICA

Veliko zrnce: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv i tajne boli rane na desnoj nozi svojega Sina Isusa Krista u naknadu za grijehe protiv Presvetog Oltarskog Sakramenta!

Mala zrnca: Hvaljen i čašćen budi, Presveti Oltarski Sakramentu, po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za nećudoredno ponašanje kod svete pričesti!

  1. DESETICA

Veliko zrnce: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv i tajne boli rane na lijevoj nozi svojega Sina Isusa Krista u naknadu za grijehe protiv Presvetog Oltarskog Sakramenta!

Mala zrnca: Hvaljen i čašćen budi, Presveti Oltarski Sakramentu, po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za kletve, psovke, zloupotrebe i drskosti protiv Presvetoga Oltarskoga Sakramenta!

  1. DESETICA

Veliko zrnce: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv i tajne boli rana svojega Sina Isusa Krista u naknadu za grijehe protiv Presvetog Oltarskog Sakramenta!

Mala zrnca: Hvaljen i čašćen budi, Presveti Oltarski Sakramentu, po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za svetogrdno primanje Presvetoga Oltarskoga Sakramenta!

Krunica Presvetom Oltarskom Sakramentu2022-08-31T08:48:39+00:00

Krunica pobjede

(moli se na običnu Gospinu krunicu)

Vjerovanje, Očenaš, Zdravomarijo i Slavaocu.

Umjesto Očenaša: Vječni Oče, prikazujemo Ti Predragocjenu Krv Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe, za utjehu dušama u čistilištu i za potrebe svete Crkve. Amen

Na mala zrnca: Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas!

Umjesto Slavaocu: Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva (Otk 12,11).

Na kraju cijele krunice: Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus! –koji nas je otkupio svojom Krvlju! (3x)

Na kraju cijele krunice mogu se dodati litanije predragocjenoj Krvi Kristovoj.

Krunica pobjede2022-08-30T13:10:24+00:00

Krunica Božjega milosrđa

(moli se na običnu Gospinu krunicu)

Na prva tri zrnca: Očenaš, Zdravomarijo, Vjerovanje.

Na velika zrnca: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Na mala zrnca: Po Njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

Završetak Krunice: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu!

Zaključna molitva: O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u Tebe! (triput)

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

Na kraju cijele krunice mogu se moliti zazivi Božjem milosrđu.

Krunica Božjega milosrđa2022-08-30T13:09:09+00:00

Zlatna krunica

(moli se na običnu Gospinu krunicu)

Umjesto Vjerovanja: Slatko Srce moga Isusa, daj da Te ljubim sve to više.

Umjesto Očenaša: Vječni Oče, prikazujem Ti predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za naše grijehe, kao pomoć dušama u čistilištu i za potrebe svete Crkve.

Umjesto Zdravomarije: Isuse, blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome.

Umjesto Slavaocu: Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Na kraju cijele krunice: Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Zlatna krunica2022-08-30T13:08:03+00:00
Go to Top