Blaženoj Djevici Mariji

Presveta Djevice i Majko Božja Marijo: ja N…, premda sasvim nevrijedan da ti služim, no uzdajući se u tvoju ljubav i divnu blagost te potaknut željom da ti služim, izabirem te danas pred svojim anđelom čuvarom i pred cijelim nebeskim dvorom, za svoju gospodaricu, zagovornicu i Majku. Čvrsto odlučujem da ću odsada uvijek tebi služiti i – koliko uzmognem – nastojati da ti svi vjerno služe.

Tebe, dakle, preljubezna Majko, molim i prosim krvlju Isusa Krista radi mene prolivenom, da se udostojiš primiti me zauvijek za svoga slugu, štićenika i dijete. Budi mi u pomoć, Majko, u svim mojim djelima i mislima. Isprosi mi milost da u riječima, mislima i djelima budem takav da nikada ne uvrijedim tebe ni Presvetoga Sina tvojega. Misli na mene i ne ostavi me u času moje smrti. Amen.

Blaženoj Djevici Mariji2022-08-30T13:02:32+00:00

Posveta svijeta bezgrešnom Srcu Marijinu

Kraljice svete Krunice, Pomoćnice kršćana, utočište roda ljudskoga, pobjednice u svim Božjim bojevima, ponizno se prostiremo pred tvojim prijestoljem, sigurni da ćemo postići milosrđe i primiti milost i prikladnu pomoć u sadašnjim nevoljama, ne zbog svojih zasluga, u koje se ne uzdajemo, nego jedino zbog neizmjerne dobrote tvoga majčinskoga Srca! Pouzdajemo se u tebe, u tvoje bezgrešno Srce, i posvećujemo ti se, ne samo s čitavom Crkvom, otajstvenim tijelom tvoga Isusa, koja trpi na tolikim stranama i na tolike je načine mučena i progonjena, nego i s cijelim svijetom koji razdiru nesloge, potresa mržnja – te je tako žrtva vlastite nepravde!

Neka te ganu tolike materijalne i ćudoredne ruševine, tolike boli i tjeskobe, tolike izmučene duše, tolike u pogibelji da se zauvijek izgube. Ti nam, o Majko milosrđa, izmoli od Boga kršćansko izmirenje naroda i još nam postigni one milosti koje mogu u tren obratiti ljudska srca, one milosti koje pripremaju i osiguravaju to željkovano pomirenje.

Kraljice mira, moli za nas i daj svijetu mir u istini, pravdi i Kristovoj ljubavi. Osobito mu daj duševni mir da bi se u spokojstvu reda širilo kraljevstvo Božje. Pokaži svoju zaštitu nevjernicima i onima koji leže u smrtnoj sjeni. Daj da za njih izađe Sunce istine te mogu zajedno s nama ponavljati pred jedinim Spasiteljem svijeta: Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima koji su dobre volje. Daj mir onima koji su odijeljeni zbog zablude ili nesloge, a posebno onima koji pokazuju naročitu pobožnost prema tebi, i dovedi ih natrag u jedan Kristov ovčinjak, pod jednoga i pravoga Pastira.

Izmoli potpunu slobodu svetoj Crkvi Božjoj. Brani je od njezinih neprijatelja, zaustavi sve širu poplavu nećudorednosti, potakni u vjernicima ljubav prema čistoći, provođenju kršćanskog života i apostolsku revnost kako bi se pučanstvo onih koji služe Bogu povećalo po zaslugama i broju.

Konačno, kao što su Srcu tvoga Isusa bili posvećeni Crkva i čitav ljudski rod, kako bi ono za njih, koji svu nadu stavljaju u Njega, bilo neiscrpivi izvor pobjede i spasenja; tako isto mi zauvijek sebe posvećujemo i tebi, tvome bezgrešnom Srcu, o Majko naša i Kraljice svijeta, da bi tvoja ljubav i zaštita pospješile pobjedu kraljevstva Božjega pa da te svi narodi, pomireni s Bogom i među sobom, proglase blaženom i s tobom zapjevaju od jednoga kraja zemlje do drugoga vječni Veliča slave, ljubavi i zahvalnosti Srcu Isusovu u kojem jedino mogu naći istinu, život i mir. Amen.

PAPA PIO XII.

Posveta svijeta bezgrešnom Srcu Marijinu2022-08-30T13:01:09+00:00

Bezgrešnom Srcu Marijinu (2)

Bezgrešna Majko Božja i Majko Crkve! Posvećujemo Ti sebe osobno, naše obitelji, župu, biskupiju i cijelu Cr­kvu. Tvojoj osobitoj zaštiti izručujemo svoj narod i svoju domovinu. Milosrdna zagovornice, izmoli cijelom svije­tu novi dolazak Duha Svetoga, da vihor milosti prostruji kroz sve savjesti i da se zemljom razlije posvećenje i do­brota. Ljudi su izmučeni mržnjom, nepravdama i grijesi­ma. Velika posrednice milosti, izmoli cijelom čovječanstvu svjetlo Duha Svetoga da ga on izvede na putove pravednosti i slo­bode u miru i ljubavi. Čvrsto odlučujemo da ćemo živjeti svoj krsni zavjet ljubavi. Kajemo se za sve grijehe kojima smo uvrijedili Boga, ranili Crkvu Božju, nanijeli neprav­du bližnjima i ponizili svoje ljud­sko dostojanstvo… Ponizna Djevice i Kraljice svijeta, uzmi u svoje ruke i u svoje Srce naš život i sudbinu svih ljudi, tvoje djece i naše braće! Vodi nas k Srcu svo­ga Sina i Spasitelja, našega Isusa Krista da u njemu nađemo oproštenje i mir, a nakon zemaljskog putovanja vječnu ra­dost Presvetog Trojstva. Amen.

Bezgrešnom Srcu Marijinu (2)2022-08-30T12:59:49+00:00

Bezgrešnom Srcu Marijinu (1)

Presveta Djevice Marijo, Majko i kraljice moja, tvojemu bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja. Amen.

Bezgrešnom Srcu Marijinu (1)2022-08-30T12:58:47+00:00

Posveta svijeta Presvetom Srcu Isusovu

Isuse preslatki, Otkupitelju ljudskog roda, pogledaj na nas, pred oltarom tvojim preponizno prostrte. Tvoji smo, tvoji hoćemo biti; a da uzmognemo s tobom što čvršće biti sjedinjeni, evo se danas svaki od nas drage volje posvećuje Presvetomu Srcu tvojemu.

Tebe, istina, mnogi nisu nikada spoznali; tebe su, prezrevši zapovijedi tvoje, mnogi odbacili. Smiluj se jednima i drugima, predobrostivi Isuse, i sve ih privuci k svetomu Srcu svojemu.

Kralj budi, Gospodine, ne samo vjernima koji se nisu nikada odmetnuli od tebe, nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili; učini da se ovi u kuću očinsku brzo vrate, da od bijede i glada ne poginu.

Kralj budi onima koje ili kriva mnijenja zavaravaju ili nesloga rastavlja: prizovi ih natrag k luci istine i k jedinstvu vjere, da naskoro bude jedno stado i jedan pastir.

Udijeli, Gospodine, Crkvi svojoj sigurnu i potpunu slobodu, udijeli svim narodima mir i red! Učini, da s oba kraja zemlje jedan odijekuje glas: Budi hvala božanskomu Srcu, po kojem nam je stečeno spasenje! Njemu slava i čast u vijeke. Amen.

PAPA LEON XIII.

Posveta svijeta Presvetom Srcu Isusovu2022-08-30T12:57:19+00:00

Presvetom Srcu Isusovu (3)

Obožavano Srce mojeg ljubljenog Isusa, što si dobroga našao u meni da me ljubiš neizmjerno kada je moje srce okaljano tisućama grijeha za tebe imalo samo ravnodušnost i tvrdoću? Veliki dokazi ljubavi koje si mi dao dok te još nisam ljubila dopuštaju mi nadati se da ćeš i ti prihvatiti dokaze moje ljubavi. Prihvati onda, ljubljeni Spasitelju, moju žudnju da se posve posvetim čašćenju i slavljenju tvoga Presvetog Srca. Prihvati moje predanje tebi sa svim onim što jesam: prihvati mene, moj život, rad, muku i patnju. Želim se u budućnosti žrtvovati tebi na slavu, zapaljena sad i jednoga dana posve sažežena u svetom plamenu tvoje ljubavi. Zato ti žrtvujem, Gospodine i Bože moj, svoje srce sa svim osjećajima jer žudim da kroz čitav moj život budu potpuno suobličeni tvojima. Evo me, Gospodine, potpuno se posvećujem tvojem Srcu, evo me, potpuno sam tvoja!

MARGARETA MARIJA

Presvetom Srcu Isusovu (3)2022-08-30T12:56:13+00:00

Presvetom Srcu Isusovu (2)

Kako bi ti posvjedočio svoju zahvalnost, o moj ljubezni Isuse, i nadoknadio svoje nevjernosti, ja Ti N…, dajem svoje srce, potpuno Ti se posvećujem i moleći tvoju pomoć ne namjeravam te nikada više uvrijediti.

PRIRUČNIK POČASNE STRAŽE

Presvetom Srcu Isusovu (2)2022-08-30T12:54:33+00:00

Presvetom Srcu Isusovu (1)

O Isuse, posvećujem Ti svoje srce, smjesti ga u svoje. U tvome Srcu želim stanovati i po njemu ljubiti. U tvome Srcu želim živjeti nepoznat svijetu i poznat samo tebi. U tom ću Srcu crpsti žar ljubavi koji mora sažeći moje srce. U njemu ću pronaći snagu, svjetlost, hrabrost, istinsku utjehu. Kad budem malaksao ono će me oživjeti, kad budem tužan ono će me radovati. Kad budem zabrinut i nemiran ono će me smiriti.

O Srce Isusovo, neka moje srce bude oltar tvoje ljubavi, neka moj jezik razglašuje tvoju dobrotu. Moje oči neka budu stalno uprte u tvoju ranu, moj duh neka razmatra tvoja divna savršenstva, a moje sjećanje zauvijek sačuva dragocjene uspomene tvojega milosrđa. Neka sve u meni izražava ljubav prema tvome Srcu, o Isuse! I neka moje srce bude spremno na sve žrtve za tebe.

O Marijino Srce, nakon Srca Isusova najljubaznije, najsuosjećajnije, najmilosrdnije od svih srdaca, prikaži Srcu svoga Sina našu posvetu, ljubav i odluke. On će se smilovati nad našim bijedama i osloboditi nas od njih. I nakon što si bila naša zaštitnica na zemlji, o Majko Isusova, ti ćeš biti naša kraljica u nebesima. Tako neka bude. Amen.

PRIRUČNIK POČASNE STRAŽE

Presvetom Srcu Isusovu (1)2022-08-30T12:53:31+00:00
Go to Top