Zazivi Božjem milosrđu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva,                   uzdam se u tebe.
Milosrđe Božje, ti izrazu njegove najveće moći,
Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,
Milosrđe Božje, koje si nas iz ništavila pozvalo u život,
Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet,
Milosrđe Božje, koje nam daruješ besmrtan život,
Milosrđe Božje, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,
Milosrđe Božje, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,
Milosrđe Božje, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,
Milosrđe Božje, koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih,
Milosrđe Božje, koje nam izvireš iz Presvetoga Srca,
Milosrđe Božje, koje si nam dalo Presvetu Djevicu za Majku milosrđa,
Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,
Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,
Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu Krštenja i Pokore,
Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu Oltara i Svećeništva,
Milosrđe Božje, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,
Milosrđe Božje, u obraćenju grješnika,
Milosrđe Božje, koje posvećuješ pravednike,
Milosrđe Božje, koje usavršuješ svete,
Milosrđe Božje, vrelo bolesnicima i patnicima,
Milosrđe Božje, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,
Milosrđe Božje, ufanje onih koji očajavaju,
Milosrđe Božje, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude,
Milosrđe Božje, koje nas ispunjaš milostima,
Milosrđe Božje, mire umirućih,
Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,
Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,
Milosrđe Božje, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,
Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajnama vjere,
Milosrđe Božje, neiscrpivi izvore čudesa,

R. Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.
O. Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjem.

Pomolimo se. O vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim trenutcima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim povjerenjem u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen.

Zazivi Božjem milosrđu2022-08-31T09:21:50+00:00

Lauretanske litanije

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo,                                   moli za nas!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo Djevice,
Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđenja,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moćna,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,
Kraljice priznavalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

R. Moli za nas sveta Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se. Dopusti nama slugama svojim, molimo te Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen.

Lauretanske litanije2022-08-31T09:20:20+00:00

Litanije Gospe Žalosne

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Majko Raspetoga,                                                     moli za nas!
Majko srca probodena,
Majko Otkupiteljeva,
Majko otkupljenih,
Majko živih,
Majko učenika,
Djevice poslušna,
Djevice prikazujuća,
Djevice vjerna,
Djevice šutnje,
Djevice oproštenja,
Djevice iščekivanja,
Ženo prognana,
Ženo jaka,
Ženo neustrašiva,
Ženo bola,
Ženo novog saveza,
Ženo nade,
Nova Evo,
Družice Otkupiteljeva,
Službenice pomirenja,
Obrano nevinih,
Hrabrosti progonjenih,
Jakosti potištenih,
Nado grešnika,
Utjeho žalosnih,
Utočište bijednih,
Okrepo prognanih,
Oslone slabih,
Olakšanje bolesnih,
Kraljice mučenika,
Slavo Crkve,
Djevice Uskrsa,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

 

R. Moli za nas, Djevice prežalosna.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože, ti si htio da uz tvog Sina, na križu uzdignuta, bude prisutna i njegova žalosna Majka: daj da i mi, s njome pridruženi Kristovoj muci, budemo dionici i slave uskrsnuća. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Litanije Gospe Žalosne2022-08-31T09:18:54+00:00

Litanije Bezgrešnom Srcu Marijinu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Srce Marijino,                                                                                   moli za nas!
Srce Marijino, stvoreno po Srcu Božjemu,
Srce Marijino, srce neoskvrnjenog začeća,
Srce Marijino, dostojno prebivališe Duha Svetoga,
Srce Marijino, Majke vječne Mudrosti,
Srce Marijino, Majke božanske Riječi,
Srce Marijino, Majke lijepe ljubavi,

Srce Marijino, u ljubavi jače od smrti,

Srce Marijino, ranama Isusovim slomljeno,

Srce Marijino, mačem probodeno,

Srce Marijino, žrtvovano pod križem Gospodnjim,

Srce Marijino, čudo Srca Isusova,

Srce Marijino, ogledalo Srca Isusova,
Srce Marijino, radosti Srca Isusova,
Srce Marijino, utjeho Srca Isusova,
Srce Marijino, što si se najviše svidjelo Bogu,
Srce Marijino, slavo kraljevske kćeri,
Srce Marijino, blago svetosti,
Srce Marijino, sliko dobrote Božje,
Srce Marijino, posrednice svih milosti,
Srce Marijino, spasenje grešnika,
Srce Marijino, snago bijednika,
Srce Marijino, utjeho zapuštenih,
Srce Marijino, prebivalište klonulih,
Srce Marijino, mire žalosnih,
Srce Marijino, utočište progonjenih,
Srce Marijino, nado umirućih,
Srce Marijino, zaštito naroda u potrebama i nevoljama,
Srce Marijino, obrano svete Crkve protiv vlasti tmina,
Srce Marijino, koje si uništilo sve zablude na čitavom svijetu,
Srce Marijino, predostojne Kraljice svijeta,
Srce Marijino, Srce naše Majke,
Srce Marijino, blagoslovljeno u vjekove,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
 

R. Moli za nas, sveta Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetome u Srcu Blažene Djevice Marije,  udijeli nam milostivo, da pobožno štujući njezino neokaljano Srce uzmognemo po tvojem Srcu živjeti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Litanije Bezgrešnom Srcu Marijinu2022-08-31T09:15:06+00:00

Litanije imenu Isusovu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, Sine Boga živoga,                                                      smiluj nam se!
Isuse, sjajnost Očeva,
Isuse, jasnoćo svjetlosti vječne,
Isuse, kralju slave,
Isuse, sunce pravde,
Isuse, Sine Marije Djevice,
Isuse, ljubezni,
Isuse, divni,
Isuse, Bože jaki,
Isuse, Oče budućega vijeka,
Isuse, anđele velikog savjeta,
Isuse, moćni,
Isuse, strpljivi,
Isuse, poslušni,
Isuse, krotka i ponizna Srca,
Isuse, ljubitelju čistoće,
Isuse, ljubitelju naš,
Isuse, Bože mira,
Isuse, začetniče života,
Isuse, uglede kreposti,
Isuse, revnitelju duša,
Isuse, Bože naš,
Isuse, utočište naše,
Isuse, Oče ubogih,
Isuse, blago vjernika,
Isuse, dobri pastiru,
Isuse, svjetlo istinito,
Isuse, mudrosti vječna,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, pute i živote naš,
Isuse, radosti anđela,
Isuse, kralju patrijarha,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, naučitelju evanđelista,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, svjetlo priznavalaca,
Isuse, čistoćo djevica,
Isuse, kruno svih svetih,

Milostiv budi, oprosti nam, Isuse!
Milostiv budi, usliši nas, Isuse!

Od svakoga zla,                                           oslobodi nas, Isuse!
Od svakoga grijeha,
Od srdžbe svoje,
Od zasjeda vražjih,
Od duha bludnosti,
Od smrti vječne,
Od nemara za nadahnuća tvoja,
Po otajstvu svetog utjelovljenja svoga,
Po rođenju svojemu,
Po djetinjstvu svojemu,
Po božanstvenom životu svojem,
Po naporima svojim,
Po smrtnoj borbi i muci svojoj,
Po križu i zapuštenosti svojoj,
Po smrtnoj stisci svojoj,
Po smrti i ukopu svojem,
Po uskrsnuću svojem,
Po uzašašću svojem,
Po ustanovljenju Presvetog Oltarskog Sakramenta,
Po radostima svojim,
Po slavi svojoj,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Isuse!

R. Isuse, čuj nas!
O. Isuse, usliši nas!

Pomolimo se. Gospodine, Isuse Kriste, koji si kazao: Ištite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se; daj nam, molimo te, božansku svoju ljubav, da te svim srcem, ustima i djelom ljubimo i nikada te hvaliti ne prestajemo.

Daj nam, Gospodine, da se tvoga svetoga imena bojimo i ujedno ga uvijek ljubimo, jer nikad ne prestaješ one ravnati, koje u svojoj ljubavi utvrđuješ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Litanije imenu Isusovu2022-08-31T09:12:38+00:00

Litanije Predragocjenoj Krvi Kristovoj

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Krvi Krista, jedinorođenoga Sina vječnog Oca,               spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnoga zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našega spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrjepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

R. Otkupio si nas Gospodine krvlju svojom.
O. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, ti si jedinorođenoga svoga Sina postavio za Otkupitelja svijeta i htio da te njegova Krv ublaži: podaj, molimo, da cijenu našega spasenja tako štujemo, a njezina nas snaga tako brani od zala ovoga života na zemlji, da vječni plod svete Krvi uživamo na nebu. Po istome Kristu Gospodinu našem. Amen.

Litanije Predragocjenoj Krvi Kristovoj2022-08-31T09:03:03+00:00

Litanije Presvetom Oltarskom Sakramentu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Kruše anđeoski, smiluj nam se!
Kruše zasitni i slasti kraljevska,
Kruše živi, koji si s neba sišao,
Kruše, koji daješ život svijetu,
Kruše koji krijepiš srce čovjeku,
Žito izabranih,
Vino iz kojeg niču djevice,
Mano sakrivena,
Duhovna slasti,
Stole prečisti,
Hrano i goste,
Nebeska zaštito protiv grijeha,
Liječe besmrtnosti,
Spomene čudesa Božjih,
Divno čudo nad sva čudesa,
Hostijo sveta,
Kaležu blagoslova,
Prinose čisti,
Neprestana žrtvo,
Preslatka gozbo,
Otajstvo vjere,
Svezo ljubavi,
Okrijepo svetim dušama,
Popudbino onima koji umiru u Gospodinu,
Založe buduće slave,
Sakramente pobožnosti,
Životvorni sakramente,
Časni sakramente,
Presveti sakramente,
Bože sakriveni,
Riječi Tijelom postala,
Milostiv budi, oprosti nam Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas Gospodine!

Od nedostojnog primanja Tijela i Krvi tvoje, oslobodi nas Gospodine!
Od požude tijela,
Od požude očiju,
Od oholosti života,
Od svakoga grijeha,
Po želji kojom si čeznuo blagovati ovu Pashu sa svojim učenicima,
Po prevelikoj poniznosti kojom si im oprao noge,
Po gorućoj ljubavi kojom si ustanovio ovaj božanstveni sakrament,
Po tvojoj predragocjenoj Krvi koju si za nas na križu prolio,
Po svetom tvojem prinosu koji si na oltaru ostavio,

Mi, grešnici,   tebe molimo, usliši nas!
Da se udostojiš našu vjeru i štovanje ovoga divnog sakramenta umnožiti i uzdržati,
Da se udostojiš žarku želju za primanjem ovoga Kruha nebeskoga u nama probuditi,
Da se udostojiš za dostojno i često uživanje presvete pričesti spremne nas učiniti,
Da se udostojiš udijeliti nam dragocjene plodove ovoga životvornog sakramenta,
Da se udostojiš pobuđivati nas na pohod i klanjanje Presvetom Sakramentu,
Da se udostojiš ovim Kruhom nebeskim u našem smrtnom času okrijepiti nas i zaštiti,
Sine Božji,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

R. Kruh s neba dao si njima.
O. Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nama, molimo, tako častiti otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo, predobrostivi Isuse, Sine Božji i Marije Djevice, Bože i Spasitelju ovdje sakriveni, presveto i preslavno otajstvo, čudo nad svim čudesima, tebe hvalimo, tebe slavimo, tebe blagoslivljamo, a jer je hvala i slava naša slaba, zato s anđelima i arkanđelima i sa svim dvorom nebeskim pjevam slavi tvojoj pjesmu bez svršetka govoreći: Neka bude hvaljen Presveti sakrament od svih naroda i koljena, puka i jezika! Amen.

Litanije Presvetom Oltarskom Sakramentu2022-08-31T09:00:42+00:00

Litanije Presvetog Srca Isusova

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga,                                                                                   smiluj nam se!
Srce Isusovo, u krilu Djevice Majke od Duha Svetoga sazdano,
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,
Srce Isusovo, hrame Božji sveti,
Srce Isusovo, šatore Višnjega,
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,
Srce Isusovo, kreposti sviju bezdno,
Srce Isusovo, svake hvale predostojno
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva,
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,
Srce Isusovo, željo bregova vječnih,
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju tebe,
Srce Isusovo, izvore života i svetosti,
Srce Isusovo, pomirbo grijeha naših,
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,
Srce Isusovo, do smrti poslušno,
Srce Isusovo, kopljem probodeno,
Srce Isusovo, izvore sve utjehe,
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u te ufaju,
Srce Isusovo, ufanje onima koji u tebi umiru,
Srce Isusovo, milino sviju svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

R. Isuse blaga i ponizna srca.
O. Učini srce naše po Srcu svome!

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine, koje u ime grešnika tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe tvoje mole, Ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega Isusa Krista koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Litanije Presvetog Srca Isusova2022-08-31T09:07:00+00:00
Go to Top