Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Kruše anđeoski, smiluj nam se!
Kruše zasitni i slasti kraljevska,
Kruše živi, koji si s neba sišao,
Kruše, koji daješ život svijetu,
Kruše koji krijepiš srce čovjeku,
Žito izabranih,
Vino iz kojeg niču djevice,
Mano sakrivena,
Duhovna slasti,
Stole prečisti,
Hrano i goste,
Nebeska zaštito protiv grijeha,
Liječe besmrtnosti,
Spomene čudesa Božjih,
Divno čudo nad sva čudesa,
Hostijo sveta,
Kaležu blagoslova,
Prinose čisti,
Neprestana žrtvo,
Preslatka gozbo,
Otajstvo vjere,
Svezo ljubavi,
Okrijepo svetim dušama,
Popudbino onima koji umiru u Gospodinu,
Založe buduće slave,
Sakramente pobožnosti,
Životvorni sakramente,
Časni sakramente,
Presveti sakramente,
Bože sakriveni,
Riječi Tijelom postala,
Milostiv budi, oprosti nam Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas Gospodine!

Od nedostojnog primanja Tijela i Krvi tvoje, oslobodi nas Gospodine!
Od požude tijela,
Od požude očiju,
Od oholosti života,
Od svakoga grijeha,
Po želji kojom si čeznuo blagovati ovu Pashu sa svojim učenicima,
Po prevelikoj poniznosti kojom si im oprao noge,
Po gorućoj ljubavi kojom si ustanovio ovaj božanstveni sakrament,
Po tvojoj predragocjenoj Krvi koju si za nas na križu prolio,
Po svetom tvojem prinosu koji si na oltaru ostavio,

Mi, grešnici,   tebe molimo, usliši nas!
Da se udostojiš našu vjeru i štovanje ovoga divnog sakramenta umnožiti i uzdržati,
Da se udostojiš žarku želju za primanjem ovoga Kruha nebeskoga u nama probuditi,
Da se udostojiš za dostojno i često uživanje presvete pričesti spremne nas učiniti,
Da se udostojiš udijeliti nam dragocjene plodove ovoga životvornog sakramenta,
Da se udostojiš pobuđivati nas na pohod i klanjanje Presvetom Sakramentu,
Da se udostojiš ovim Kruhom nebeskim u našem smrtnom času okrijepiti nas i zaštiti,
Sine Božji,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

R. Kruh s neba dao si njima.
O. Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nama, molimo, tako častiti otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo, predobrostivi Isuse, Sine Božji i Marije Djevice, Bože i Spasitelju ovdje sakriveni, presveto i preslavno otajstvo, čudo nad svim čudesima, tebe hvalimo, tebe slavimo, tebe blagoslivljamo, a jer je hvala i slava naša slaba, zato s anđelima i arkanđelima i sa svim dvorom nebeskim pjevam slavi tvojoj pjesmu bez svršetka govoreći: Neka bude hvaljen Presveti sakrament od svih naroda i koljena, puka i jezika! Amen.