Dolazim k tebi, premili Isuse, da Ti se poklonim i da Ti prikažem svoje srce. Blagoslovljen bio u Presvetom Sakramentu gdje dan i noć boraviš iz ljubavi prema nama, da nas jačaš i da se s nama u sv. pričesti sjediniš. O premilostivi Isuse, što da ti dam kao naknadu kad u sebi vidim samo bijedu i grijehe. Tugujem nad svojim grijesima i bijedom pa ti prikazujem bol svoje raskajane duše, svoje srce i svoj život. Prikazujem ti moje današnje patnje, moj rad, Isuse sve primi za zadovoljštinu uz čast koju ti prikazuju anđeli na nebu, uz krv mučenika, ljubav nevinih i pokornika, uz žrtve misionara i tvojih službenika. O Isuse, primi sve kao naknadu tvome Presvetom Srcu.

MARIJA PROPETOG PETKOVIĆ