Kraljice svete Krunice, Pomoćnice kršćana, utočište roda ljudskoga, pobjednice u svim Božjim bojevima, ponizno se prostiremo pred tvojim prijestoljem, sigurni da ćemo postići milosrđe i primiti milost i prikladnu pomoć u sadašnjim nevoljama, ne zbog svojih zasluga, u koje se ne uzdajemo, nego jedino zbog neizmjerne dobrote tvoga majčinskoga Srca! Pouzdajemo se u tebe, u tvoje bezgrešno Srce, i posvećujemo ti se, ne samo s čitavom Crkvom, otajstvenim tijelom tvoga Isusa, koja trpi na tolikim stranama i na tolike je načine mučena i progonjena, nego i s cijelim svijetom koji razdiru nesloge, potresa mržnja – te je tako žrtva vlastite nepravde!

Neka te ganu tolike materijalne i ćudoredne ruševine, tolike boli i tjeskobe, tolike izmučene duše, tolike u pogibelji da se zauvijek izgube. Ti nam, o Majko milosrđa, izmoli od Boga kršćansko izmirenje naroda i još nam postigni one milosti koje mogu u tren obratiti ljudska srca, one milosti koje pripremaju i osiguravaju to željkovano pomirenje.

Kraljice mira, moli za nas i daj svijetu mir u istini, pravdi i Kristovoj ljubavi. Osobito mu daj duševni mir da bi se u spokojstvu reda širilo kraljevstvo Božje. Pokaži svoju zaštitu nevjernicima i onima koji leže u smrtnoj sjeni. Daj da za njih izađe Sunce istine te mogu zajedno s nama ponavljati pred jedinim Spasiteljem svijeta: Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima koji su dobre volje. Daj mir onima koji su odijeljeni zbog zablude ili nesloge, a posebno onima koji pokazuju naročitu pobožnost prema tebi, i dovedi ih natrag u jedan Kristov ovčinjak, pod jednoga i pravoga Pastira.

Izmoli potpunu slobodu svetoj Crkvi Božjoj. Brani je od njezinih neprijatelja, zaustavi sve širu poplavu nećudorednosti, potakni u vjernicima ljubav prema čistoći, provođenju kršćanskog života i apostolsku revnost kako bi se pučanstvo onih koji služe Bogu povećalo po zaslugama i broju.

Konačno, kao što su Srcu tvoga Isusa bili posvećeni Crkva i čitav ljudski rod, kako bi ono za njih, koji svu nadu stavljaju u Njega, bilo neiscrpivi izvor pobjede i spasenja; tako isto mi zauvijek sebe posvećujemo i tebi, tvome bezgrešnom Srcu, o Majko naša i Kraljice svijeta, da bi tvoja ljubav i zaštita pospješile pobjedu kraljevstva Božjega pa da te svi narodi, pomireni s Bogom i među sobom, proglase blaženom i s tobom zapjevaju od jednoga kraja zemlje do drugoga vječni Veliča slave, ljubavi i zahvalnosti Srcu Isusovu u kojem jedino mogu naći istinu, život i mir. Amen.

PAPA PIO XII.