Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.