Obožavano Srce mojeg ljubljenog Isusa, što si dobroga našao u meni da me ljubiš neizmjerno kada je moje srce okaljano tisućama grijeha za tebe imalo samo ravnodušnost i tvrdoću? Veliki dokazi ljubavi koje si mi dao dok te još nisam ljubila dopuštaju mi nadati se da ćeš i ti prihvatiti dokaze moje ljubavi. Prihvati onda, ljubljeni Spasitelju, moju žudnju da se posve posvetim čašćenju i slavljenju tvoga Presvetog Srca. Prihvati moje predanje tebi sa svim onim što jesam: prihvati mene, moj život, rad, muku i patnju. Želim se u budućnosti žrtvovati tebi na slavu, zapaljena sad i jednoga dana posve sažežena u svetom plamenu tvoje ljubavi. Zato ti žrtvujem, Gospodine i Bože moj, svoje srce sa svim osjećajima jer žudim da kroz čitav moj život budu potpuno suobličeni tvojima. Evo me, Gospodine, potpuno se posvećujem tvojem Srcu, evo me, potpuno sam tvoja!

MARGARETA MARIJA