Vječni Oče, prikazujem Ti rane Gospodina našega Isus Krista da se izliječe rane naših duša.