Preljubezni i preblagi Isuse, hvala Ti i slava za ovu ranu tvoga Srca. U tu ranu bezuvjetno  i s pouzdanjem stavljam svoje srce i dušu, svoje snage, nakane i osjećaje. Molim te, po toj Krvi i Vodi koje si prolio, da me Ti jedini posjeduješ i sa mnom upravljaš. Sažeži me gorućom vatrom svoje ljubavi! Upij me u sebe! Sjedini me sa sobom! Tako neka bude.

LANSPERGE, kartuzijanac