O vječni Svećeniče i Hostijo ljubavi, učini od nas svoje skromne hostije! O Riječi, Bože moj, izreci nad nama tu Riječ koja si ti sam! Neka nas ona, koliko je to moguće, preobrazi u tebe kako ne bismo više živjeli mi nego ti u nama. Tada nas prikaži, unesi u svoju žrtvu, naposljetku nas prožmi kako bismo živeći u tebi, skrivene u tvojem Srcu, po tebi, s tobom i u tebi iskazivale svaku čast i slavu klanjanja dostojnom Trojstvu.

MARIJA OD ISUSA